Terug naar nieuwsoverzicht

Schriftelijke vragen: Samenwerkingsverbanden KABK

Indieners: Lotte van Basten Batenburg (Haagse VVD) en Sebastian Kruis (PVV)

Datum: 12 mei 2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vrijdag 10 mei werd bekend dat de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) zijn samenwerking met Bezalel Academic of Arts and Design in Jeruzalem stopzet.

De gemeenteraadsfracties van de Haagse VVD en PVV zijn bezorgd over de motieven voor dit besluit en de mogelijke effecten van het besluit. De redenen die ervoor worden aangedragen, lijken niet consequent te worden toegepast op andere samenwerkingsverbanden.

Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Lotte van Basten Batenburg (Haagse VVD) en Sebastian Kruis (PVV) de volgende vragen:

1. Wat vindt het college ervan dat de KABK zijn academische samenwerking en uitwisseling van studenten met Israel stopzet?

In de lijst met internationale partners van de KABK staat onder andere de Chinese Academy of Fine Arts (CAFA). Deze academie staat direct onder bestuur van het ministerie van Onderwijs van de Volksrepubliek China, zo is te lezen op hun website.

Het is bekend dat de Volksrepubliek China op grote schaal mensenrechten schendt van onder andere Oeigoeren, maar bijvoorbeeld ook in Tibet, Hong Kong en Xinjiang. En ook in China zelf worden mensenrechten aan de lopende band geschonden.

De KABK schrijft in de toelichting van hun besluit:
“Het is de consensus van onze gemeenschap dat onze beleidsmaatregelen en acties, samen met die van onze partners, actief universele humanitaire rechten te allen tijde moeten ondersteunen en handhaven.”

2. Is het college het met de Haagse VVD en PVV eens dat van een universiteit die onder rechtstreeks bestuur staat van de Volksrepubliek China niet kan worden gezegd dat ze de “universele humanitaire rechten” te allen tijde actief ondersteunt en handhaaft? Zo nee, waarom niet?
3. Is het college van mening dat deze opmerking van KABK over humanitaire rechten congruent is met samenwerking met de CAFA? Graag een toelichting.

Ook werkt de KABK samen met Birzeit University, gevestigd op de Westelijke Jordaanoever. Verschillende gebouwen van deze universiteit zijn vernoemd naar veroordeelde terroristen. Ook zijn er actieve banden tussen deze universiteit en terreurorganisatie Hamas. Zo’n twee weken geleden moest de Duitse ambassadeur nog rennend het terrein van de universiteit verlaten, opgejaagd door een agressieve menigte studenten van Birzeit.

4. Is het college het met de Haagse VVD en PVV eens dat van een universiteit met directe banden met Hamas, waar een EU-ambassadeur moet vluchten om zich in veiligheid te brengen, niet gezegd kan worden dat ze te allen tijde actief de universele humanitaire rechten ondersteunt en handhaaft? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college van mening dat deze opmerking van KABK over humanitaire rechten congruent is met samenwerking met de Birzeit University? Graag een toelichting.
6. Kan het college aangeven of Joden welkom zijn als student of docent op Birzeit University? Indien het college hiervan niet op de hoogte is, is het bereid dit na te vragen bij KABK als actieve samenwerkingspartner van Birzeit University? Graag een toelichting, waarin het college ook ingaat op hoe het antwoord in verhouding staat tot de universele humanitaire rechten?

De directie van de KABK schrijft tevens:
“Stilzwijgend blijven ten aanzien van mogelijke schendingen van de mensenrechten kan worden gezien als een indirecte vorm van steun voor degenen die hun rechten overschrijden”.

7. Kan het college nagaan of de KABK deze opmerking ook van toepassing acht op CAFA en Birzeit University ten aanzien van de zekere schendingen van mensenrechten van respectievelijk de Volksrepubliek China en Hamas?
8. Kan het college verklaren waarom het besluit van de KABK wel van toepassing is op Israëlische samenwerkingsverbanden, maar niet op samenwerkingsverband met CAFA en Birzeit University? Indien het college dit niet kan verklaren, is het bereid dit na te gaan bij de KABK en de raad hierover te informeren?

De fracties van de Haagse VVD en PVV maken zich zorgen over de effecten van dit besluit op de (sociale) veiligheid van Joodse studenten en gasten bij de KABK.

9. Is het college het met de Haagse VVD en PVV eens dat Haagse onderwijsinstellingen een veilige plek moeten blijven voor alle studenten en medewerkers; ook voor Joodse studenten en medewerkers?
10. Is het college van mening dat Joodse studenten nu veilig kunnen studeren aan de KABK? Welke invloed heeft dit besluit van KABK hierop?
11. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de KABK over deze ogenschijnlijk dubbele standaard en het risico op discriminatie dat hiermee samenhangt?

Lotte van Basten Batenburg | Haagse VVD
Sebastian Kruis | PVV

Deel dit op social media