Terug naar nieuwsoverzicht

Schriftelijke vragen: onzorgvuldig en onjuist informeren buurtbewoners en raad

Op 28 september werden buurtbewoners van het B-aparthotel Kennedy totaal overvallen door het nieuws dat er vanaf 1 oktober 50 minderjarige asielzoekers geplaatst konden worden. Na een op het allerlaatste moment afgezegde inloopbijeenkomst, bevroeg de fractie van de Haagse VVD het college over de onzorgvuldige communicatie. Het college zei daar bij monde van de wethouder Armoede, Inclusie, Zorg en Internationale Zaken dat dit kwam, doordat pas op het laatste moment bleek dat er nog geen sprake was van een contract tussen het COA en het hotel.

Van buurtbewoners heeft de fractie van de Haagse VVD inmiddels vernomen dat zij op 19 oktober zijn geïnformeerd dat er toch geen opvang komt in het hotel. Naar aanleiding hiervan, in aanvulling op schriftelijke vragen “geef inwoners recht op inspraak” en de rondvraag in de commissie Samenleving op 12 oktober, stelt het raadslid Lotte van Basten Batenburg van de Haagse VVD de volgende vragen:

1. Waarom heeft het college niet alle buurtbewoners geïnformeerd over het feit dat er toch geen minderjarige asielzoekers in het B-aparthotel Kennedy worden geplaatst?

2. Hoe is het mogelijk dat juist de eigenaren van de appartementen boven het hotel, dus in hetzelfde gebouw als het B-aparthotel Kennedy, niet zijn geïnformeerd door de gemeente?

3. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet geïnformeerd over het feit dat er toch geen minderjarige asielzoekers in het B-aparthotel Kennedy worden geplaatst?

4. Is het college het met de Haagse VVD eens dat er herhaaldelijk zeer onzorgvuldig is gecommuniceerd? Zo nee, waarom vindt het college het zorgvuldig als buurtbewoners via via of uit de krant dit soort nieuws over hun directe woonomgeving moeten vernemen, in plaats van dat ze worden geïnformeerd door de gemeente?

5. Is het college bereid hiervoor excuses aan te bieden aan de bewoners?

In de beantwoording van de rondvraag van de fractie van de Haagse VVD zei de wethouder Armoede, Inclusie, Zorg en Internationale Zaken onder andere:

“Omdat eigenlijk op het allerlaatste moment bleek dat er helemaal geen sprake was van een contract nog tussen het COA en het hotel.”

“Dit is een situatie van overmacht waarbij wij als gemeente in ieder geval te laat zijn geïnformeerd door betrokken partijen.”

“Het COA is de gesprekspartner van de gemeente. En niet het hotel. Het hotel is dus geen gesprekspartner voor ons. En het hotel heeft vooral ook gesprekken zelf gevoerd met bewoners en wij hebben eigenlijk, ja heel eerlijk gezegd, tot op het laatste moment niet geweten dat dat contract er niet was en toen wij dat hoorden dat het er niet was hebben wij eigenlijk meteen gehandeld om die bijeenkomst af te zeggen.”

6. Klopt het dat de wethouder Armoede, Inclusie, Zorg en Internationale Zaken namens het college in de beantwoording van de rondvraag stelt dat de gemeente vóór 9 oktober niet op de hoogte was dat er nog geen overeenkomst was tussen COA en het hotel? Zo nee, hoe moet de zin “wij hebben eigenlijk, ja heel eerlijk gezegd, tot op het laatste moment niet geweten dat dat contract er niet was en toen wij dat hoorden dat het er niet was hebben wij eigenlijk meteen gehandeld” dan worden geduid?

7. Het college gaf in de beantwoording aan dat niet het hotel, maar het COA gesprekspartner is van de gemeente. Zijn buurtbewoners ook gesprekspartners van de gemeente?

8. Klopt het dat al ruim voor 9 oktober bewoners contact hebben opgenomen met de gemeente, via het in de informatiebrief vermelde e-mailadres, waarin zij kenbaar maakten dat ze van het hotel hadden vernomen dat er geen overeenkomst was tussen COA en B-aparthotel Kennedy? Zo ja, waarom heeft de wethouder Armoede, Inclusie, Zorg en Internationale Zaken de raad hier niet over geïnformeerd in de beantwoording van de rondvraag op 12 oktober?

9. Klopt het dat in ieder geval de wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Bibliotheken en Europa al ruim voor 9 oktober rechtstreeks per mail is geïnformeerd door een bewoner dat het B-aparthotel Kennedy op dat moment geen overeenkomst had met het COA? Zo ja, waarom heeft de wethouder Armoede, Inclusie, Zorg en Internationale Zaken de raad hier niet over geïnformeerd in de beantwoording van de rondvraag op 12 oktober?

10. Indien de vragen 9 en 10 met ja zijn beantwoord: wat heeft het college gedaan met de informatie die zij ambtelijk en rechtstreeks van bewoners ontvingen? Heeft het college contact opgenomen met het COA om hen te bevragen over deze signalen? Zo nee, waarom niet?

11. Is het college bereid om een tijdlijn te maken van alle contacten met buurtbewoners, het hotel en met het COA? En de raad over deze tijdlijn, inclusief de bijbehorende documenten, voor de raadsvergadering van 9 november te informeren?

12. Is het college bereid om de gang van zaken zorgvuldig extern te laten evalueren en de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten?

Deel dit op social media