Terug naar nieuwsoverzicht

Schriftelijke vragen: Haagse scholieren dreigen lesweek te verliezen door lerarentekort

Indiener: Caroline Peeck (Haagse VVD) en Caroline Verduin (D66 Den Haag)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het recente artikel in het AD ´Leerlingen van drie Haagse scholen krijgen waarschijnlijk geen volledige lesweek´ maken de Haagse VVD en D66 Den Haag zich ernstige zorgen over het Haagse primair onderwijs. In het AD-artikel wordt gemeld dat leerlingen van drie scholen in Den Haag hoogstwaarschijnlijk geen volledige lesweek zullen krijgen vanwege het aanhoudende lerarentekort. De situatie lijkt hetzelfde of zelfs erger dan vorig jaar. Het tekort van 547 voltijdsbanen in het basisonderwijs en 86 in het middelbaar onderwijs vorig jaar lijkt nog niet opgelost voor dit schooljaar.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Caroline Peeck (Haagse VVD) en Caroline Verduin (D66 Den Haag) de volgende vragen:

1) Kunt u bevestigen dat leerlingen van drie scholen in Den Haag na de zomer hoogstwaarschijnlijk geen volledige lesweek zullen krijgen vanwege het lerarentekort?

2) Hoeveel scholen en klassen zijn precies getroffen door het verkorten van de lesweek?

3) Wat zijn de actuele cijfers met betrekking tot openstaande voltijdsbanen in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs voor dit schooljaar?

4) Welke specifieke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat genoeg leerkrachten beschikbaar zijn voor de scholen in Den Haag? Zijn er plannen om samen te werken met andere onderwijsinstanties of organisaties om het lerarentekort aan te pakken?

5) Wat is de status van de inzet van zij-instromers en ambtenaren op basisscholen? Hoeveel zij-instromers hebben zich tot nu toe gemeld en hoeveel ambtenaren zullen worden ingezet? Welke inspanningen zijn gedaan om zij-instromers uit het MKB en bedrijfsleven te werven voor scholen?

6) In welke mate wordt gebruik gemaakt van het initiatief ‘Andersom Den Haag’? Dit initiatief is een onlinebank met professionals die ingezet kunnen worden om les te geven. Zijn er cijfers bekend over het aantal scholen dat gebruikmaakt van dit initiatief? Indien beschikbaar, kunnen deze cijfers gedeeld worden?

7) Is de campagne ‘word leraar’ in Den Haag nog actief? Zo ja, waarom merken we in de stad niets van deze campagne? Graag een uitgebreide toelichting, waarin ook ingegaan wordt op hoe de voordelen die de gemeente biedt aan leraren worden belicht? Indien geen campagne meer, waarom is hiermee opgehouden, terwijl het probleem enorm is en talloze scholieren hierdoor straks geen volledige schoolweek kunnen krijgen.

Caroline Peeck Caroline Verduin
Haagse VVD D66 Den Haag

Deel dit op social media