Terug naar nieuwsoverzicht

Raadsblog coffeeshops: “Kijk of verplaatsing onder strikte voorwaarden naar bedrijventerreinen mogelijk is”

Gisteren spraken we in de gemeenteraad over de overlast van coffeeshops. Coffeeshophouders mogen, net als andere ondernemers, wat de VVD betreft gewoon hun geld verdienen met een coffeeshop, zo lang dat niet leidt tot overlast voor de buurt. Maar het feit is dat er grote en structurele problemen zijn. Met name in de gebieden waar heel veel coffeeshops dicht bij elkaar zitten -het centrum, het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat- hebben omwonenden dag-in, dag-uit last van asociale klanten van de coffeeshops. Ze staan met draaiende motor op straat, zorgen voor parkeerproblemen, rijden op idiote snelheid door woonstraten en gedragen zich asociaal of zelfs agressief naar buurtbewoners.
 

De Haagse VVD wil dat tegen deze overlast wordt opgetreden en daar doen de gemeente en politie, geregeld in samenwerking met de ondernemers, ook veel aan. Maar in de gebieden in de stad waar teveel coffeeshops in een heel klein gebied zitten, red je het niet met handhaving. Daarom zetten we al jaren in op sluiting of verplaatsing van coffeeshops. Sluiting is mogelijk en nodig als coffeeshops de regels herhaaldelijk overtreden. De gemeente controleert hier ook streng op.

Voor verplaatsing staan we open, zolang de overlast niet wordt verplaatst. Daarom vindt de VVD het ook belangrijk dat bij verplaatsing wordt gekeken naar draagvlak in de buurt die wordt beoogd als nieuwe locatie voor een coffeeshop. In de praktijk blijkt verplaatsing daardoor erg moeilijk. Want waar is in onze drukke stad een goede plek om een coffeeshop te openen? Je kan ze niet zomaar verplaatsen naar het Deltaplein of de Theresiastraat. Buurgemeenten willen geen ruimte bieden voor coffeeshops, lokaal maken veel van hun inwoners nu gebruik van coffeeshops in onze woonbuurten.

Daarom steunen wij de burgemeester in zijn voorstel om te kijken of verplaatsing naar bedrijventerreinen mogelijk is, onder strikte voorwaarden om de overlast daar zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast hebben we met CU/SGP en CDA voorstellen ingediend om in gesprek te gaan met de bestaande coffeeshops over sluitingstijden en om te kijken hoe de aanzuigende werking van coffeeshops op mensen van buiten de stad kan worden beperkt.

De VVD heeft tegen het voorstel van onder andere de Haagse Stadspartij gestemd om draagvlak rond de nieuwe, beoogde locatie voor een coffeeshop af te schaffen als belangrijk criterium bij mogelijke verplaatsing. Helaas heeft dit voorstel wel een meerderheid gehaald in de raad. Wij zullen ons desondanks blijven verzetten tegen de verplaatsing van overlastgevende coffeeshops naar andere woonbuurten.

Deel dit op social media