Terug naar nieuwsoverzicht

Raad blijft erbij: duinpaviljoens moeten anders

Het plan voor de ‘duinpaviljoens’ is al vergevorderd, maar de gemeenteraad wil ze niet en floot de wethouder terug.

‘Een nieuwe Atlantikwall’; ‘Distributiecentrum in de duinen’; ‘Een crematorium’. De kwalificaties logen er niet om de afgelopen weken en ze kwamen niet alleen van insprekers, maar ook van gemeenteraadsleden. Sterker nog, de Haagse gemeenteraad, zo bleek donderdag (1 december), is unaniem tegen de bouw van een serie bedrijfsgebouwen bij het Noordelijk Havenhoofd. De panden worden door projectontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed aangeduid als ‘duinpaviljoens’, maar dat is volgens velen een wel erg flatteuze benaming voor het ontwerp van Team V Architectuur.

Wethouder Anne Mulder (VVD, Scheveningen) had eerder in openbare en besloten vergaderingen geprobeerd het verzet van de raad te pareren. Onder meer met een procedureel argument. Aan alle voorwaarden is voldaan, de welstandscommissie is akkoord en daarom is er geen grond een omgevingsvergunning te weigeren. In bestuurlijke termen is het een ‘gebonden beschikking’, een (positief) besluit dus dat genomen dient te worden.

 

Geen boodschap

Maar de raad had daar geen boodschap aan. In feite is al een jaar duidelijk dat hij (de raad) de duinpaviljoens in de voorgestelde vorm niet wil. VVD-woordvoerder Rutger de Ridder herhaalde het nog maar eens: “Dit is niet goed genoeg.” Voor de verandering strookte dit volledig met de mening van de oppositie, zoals verwoord door Robert Barker (Partij voor de Dieren): “We moeten Scheveningen hiervoor behoeden.”

De raad schaarde zich unaniem achter een motie van de VVD waarin B en W wordt opgeroepen ‘in gesprek te gaan met VolkerWessels om te proberen te komen tot een nieuw ontwerp voor de Duinpaviljoens Noordelijk Havenhoofd’. Hardere moties haalden het niet, zoals die van Hart voor Den Haag waarin B en W werd opgedragen de omgevingsvergunning gewoon te weigeren.

Wethouder Mulder gaf wel een ‘winstwaarschuwing’ af, want de gemeente staat dus juridisch zwak. Maar het voornemen van B en W om dinsdag 6 december (St. Nicolaas) de omgevingsvergunning te verstrekken, is met de motie geblokkeerd. Mulder moet terug naar VolkerWessels dat, gezien de eerdere mede door haarzelf veroorzaakte vertraging rond de bouw van een parkeergarage in het duin (onder de toekomstige ‘paviljoens’), niet snel genegen zal zijn om weer opnieuw te beginnen.

Bron: Den Haag Centraal

Deel dit op social media