Terug naar nieuwsoverzicht

Haagse VVD in het nieuws: ‘Goede architectuur is essentieel voor nieuwbouw bij stations’

Donderdag 4 februari – Den Haag Centraal

Wil de grootschalige nieuwbouw rond de drie Haagse stations een succes worden, dan is een strakke regie van de gemeente nodig, vindt VVD’er Jan Pronk .

De trek naar de grote steden is een wereldwijde trend en de groei van Den Haag vormt daarop geen uitzondering. Er komen de komende decennia ongeveer 100.000 inwoners bij. Deze week spreekt de gemeenteraad van Den Haag verder over de bouwplannen in het Central Innovation District (CID). Het gebied tussen de drie stations CS, HS en Laan van NOI wordt de komende twintig jaar stevig ontwikkeld. Uiteindelijk moeten er ongeveer 25.000 woningen gebouwd worden.
Dit stelt ons voor grote vragen. Hoe houden we de stad leefbaar, de woningen betaalbaar, de wegen bereikbaar en zorgen we voor voldoende voorzieningen voor alle inwoners? Met brede steun stelde de gemeenteraad de agenda ‘Ruimte voor de stad’ vast. Daarop voortbordurend hebben we gekozen om te groeien rondom de stations. Door daar te bouwen, kunnen we het gebied goed ontsluiten met hoogwaardig openbaar vervoer en voorkomen we dat de stad dichtslibt met auto’s. Door daar de hoogte in te gaan kunnen we tegelijkertijd verduurzamen, omdat dit makkelijker gaat bij grote bouwvolumes dan bij allemaal losse woningen.
Door er andere economische activiteiten te ontwikkelen kunnen we de wat eenzijdig op de overheidssector gerichte Haagse economie verbreden en versterken. Door de groei op te vangen in dit gebied kunnen we bovendien de unieke, bestaande en mooie wijken van Den Haag met rust laten en hoeven we niet ieder vrij plekje in de stad vol te bouwen met een hoge toren. Tot zover de visie en strategie.

Grote opgaven
De uitwerking van deze ideeën stelt ons echter voor grote opgaven. We weten dat controle op grote projecten lastig is. Het is de taak van de gemeenteraad om het college te controleren en bij te sturen waar nodig. Bij zulke grote ontwikkelingen is het van belang stevige kaders te stellen. Voor de Haagse VVD zijn er daarbij vier punten van belang: 1. De plannen moeten betaalbaar zijn. De financiële reserves van de stad naderen een gevaarlijk lage grens. De benodigde investeringen in het CID zijn fors en moeten dus goed gedekt zijn.
2. Bij het ontwikkelen van het gebied gaat het niet alleen om woningbouw, maar ook om het realiseren van voldoende voorzieningen. Als er 100.000 inwoners bij komen, moeten er ook op tijd nieuwe scholen, kinderdagverblijven, speelparken, sportverenigingen, huisartsen en dergelijke bij komen.
3. Wanneer we rondom de stations fors de hoogte in gaan, is het nodig om de buitenruimte in dat gebied zeer aantrekkelijk te maken met voldoende groen en water, met aantrekkelijke loop- en fietspaden, waar inwoners prettig verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente heeft hierin de regie en projectontwikkelaars worden geacht hier stevig financieel aan bij te dragen. Die bijdragen moeten we in waterdichte contracten verankeren, zodat deze in een later stadium, wanneer het economisch tij onverhoopt tegenzit, niet in gevaar komen. Het CID moet leefbaar en veilig, wil het een succes worden.
4. We hebben maar één kans hier ook mooi te bouwen. Nu is smaak persoonsafhankelijk en iets waar je stevig over kunt twisten. Maar er valt wel iets meer over te zeggen. Als je het overlaat aan individuele projectontwikkelaars, staan er straks allemaal onsamenhangende hoge gebouwen. De architect zal er trots op zijn, maar hij hoeft er zelf niet in te wonen. Wij pleiten voor een samenhangende visie op de nieuwbouw, in een herkenbare Haagse stijl. Zoals Dudok, Berlage en de Nieuwe Haagse School ooit furore maakten en de stad nog altijd smoel en identiteit geven, zo zouden we nu moeten komen tot een nieuwe Nieuwe Haagse School. De beeldkwaliteit van het CID zal voor een groot deel bepalen of het gebied een succes wordt.

Naast deze vier punten zijn er nog vele zaken die aandacht behoeven. We hebben één kans om het goed te doen voor de stad. We willen over honderd jaar met trots kunnen terugkijken op deze ontwikkeling.

Wij zullen de plannen daarom aan een stevige toets der kritiek blijven onderwerpen. PS Lezer, als u nog een betere naam weet voor dit gebied dan CID, hoop ik dat u mij weet te vinden! Jan Pronk is gemeenteraadslid voor de VVD.

Deel dit op social media