Terug naar nieuwsoverzicht

Fractievoorzitter op DenHaagFM over asielaanpak

De Haagse VVD heeft bezorgdheid geuit over de plannen van het college van BenW betreffende de nieuwe aanpak voor de opvang van asielzoekers in de stad. Het is van groot belang dat er eerst een grondig en openbaar debat plaatsvindt in de gemeenteraad voordat er concrete stappen worden gezet.

Opmerkelijk is dat het college spreekt over een ‘permanente woonoplossing’ voor asielzoekers, wat bij VVD-fractievoorzitter Van Basten Batenburg de indruk wekt dat er mogelijk plannen zijn om een AZC in Den Haag te vestigen. Als VVD hechten we veel waarde aan een rechtvaardig asielbeleid en een effectieve opvang van vluchtelingen, maar we vinden het van essentieel belang dat de belangen van de inwoners van Den Haag hierbij niet uit het oog worden verloren. Daarom was fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg vanochtend op de radio bij DenHaagFM om hierover te vertellen.

Luister hier het hele interview terug:

Door eerst een debat in de gemeenteraad te voeren, kunnen verschillende perspectieven worden belicht en kunnen eventuele zorgen en vragen van de inwoners van Den Haag worden gehoord en meegenomen in de besluitvorming. Transparantie en democratische betrokkenheid zijn kernwaarden die de VVD hoog in het vaandel draagt, en we roepen het college op om deze waarden te respecteren door de gemeenteraad actief te betrekken bij het proces van besluitvorming over de nieuwe aanpak van asielopvang.

 

Deel dit op social media