Terug naar nieuwsoverzicht

De zero-emissiezone Kust zo maar invoeren draait de haven de nek om!

Als VVD-fractie werken we aan een mooie stad, een fijne stad, een stad waar je goed kan ondernemen en lekker kan werken. Een zero-emissiezone aan de Kust kan wat de Haagse VVD niet zomaar worden ingevoerd. We willen dat de Haven en alle banen die daaraan vastzitten niet alleen behouden blijven, maar dat de haven groeit. Met een zero-emissiezone vanaf 2026 gaat dat niet gebeuren. Wat het linkse college wil is te veel, te snel, met desastreuze gevolgen. Dit is een zero-ondernemerzone.

De Haagse VVD is niet per definitie tegen een zero-emissiezone. Immers, elektrisch rijden is onderdeel van de toekomst: het is schoner en stiller. Dus dat in de haven en aan de kust op termijn alleen nog elektrisch aangedreven voertuigen rijden juichen we toe! Maar pas op het moment dat het financieel en technisch kan. We hebben een aantal harde voorwaarden waar we het college aan houden: ondernemers moeten het kunnen meemaken en dus kunnen investeren zonder dat het hun bedrijf om zeep helpt, bedrijven moeten mogen investeren in schonere voertuigen wanneer het voor hun bedrijf op een natuurlijk moment komt, er moeten voldoende elektrische bedrijfswagens zijn, er moeten voldoende en snelle oplaadpunten zijn, en er moet voldoende draagvlak zijn bij de ondernemers.

Er is nog veel te weinig kennis over wat het mogelijk invoeren voor effecten heeft voor onze Haven, het strand en al die andere ondernemers in bijvoorbeeld de winkelstraten. Meer onderzoek is nodig, meer tijd is nodig. Daarnaast moeten onze bedrijven onderdeel worden van de beslissing of en hoe de invoering plaatsvindt. Een klankboordgroep van ondernemers en organisaties moet de gemeenteraad en college adviseren over dit dossier. Deze invoering mag niet een soort ideologisch groen plaatsen worden, daar wordt onze stad niet beter van. De VVD zal ervoor strijden dat de Haven een echte haven blijft en geen visvijver wordt.

Deel dit op social media