Terug naar nieuwsoverzicht

VVD komt met vijfpuntenplan: Cultuuromslag nodig op het stadhuis.

VVD komt met vijfpuntenplan: Cultuuromslag nodig op het stadhuis.

DEN HAAG Minder schreeuwen, meer doen, dat is de strekking van het vijfpuntenplan van VVD-lijsttrekker Anne Mulder, die pleit voor een forse cultuuromslag binnen de Haagse politiek. ,,Er zit een enorm wantrouwen. Het van bed lichten van twee wethouders in 2019 zorgde voor een schok in het stadhuis. Het is na de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk om te zorgen voor een stabiel, gedegen en betrouwbaar bestuur van de stad”, zegt Mulder.

Den Haag staat voor een enorme uitdaging, zoals het woningtekort, (afval)overlast en ook het gebied van mobiliteit, wijst de VVD-lijsttrekker. ,,Hoe kom je de stad in- en uit?! Mensen willen niet alleen fietsen. Stokpaardjes zijn prima, maar het is én én. Mensen willen niet ook niet vijf rondjes rijden voor een parkeerplaats of overlast hebben van verkeershufters.”
Politieke paradepaardjes moeten meer naar de achtergrond verdwijnen aan de onderhandelingstafel voor het smeden van een nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen. Het vijfpuntenplan wordt wat de VVD betreft het uitgangspunt. ,,De stad heeft behoefte aan een degelijk bestuur en dat zie je nu onvoldoende. Kijk naar de grote vraagstukken die we samen moeten oplossen en niet naar randzaken als het veranderen van straatnamen of genderneutrale toiletten. We kunnen de geschiedenis niet gaan herschrijven.” Mulder wil terug naar de basis. ,,Als gemeente moeten wij zorgen voor schone en veilige straten en luisteren naar de bewoners.” Participatie aan de voorkant en meer regie van de gemeente bij externe bouwprojecten.

Er moet een streep door de onderlinge verdeling binnen de raad en meer worden samengewerkt. ,,Mensen nemen elkaar veel te veel de maat en staan lijnrecht tegenover elkaar.” Een hervorming van de vergadercultuur is daarom hard nodig. ,,Urenlange vergaderingen en honderd moties die elke raadsvergadering worden ingediend. Het lijkt wel ‘een dag geen motie ingediend is een dag niet geleefd’. De vergadertijd moet stevig worden ingeperkt.” Een strikte handhaving van een eindtijd, desnoods met een soort wekker, lijkt hem een goed idee.

Het gaat de VVD’er te ver om restricties op leggen aan het aantal moties dat maximaal mag worden ingediend per partij. ,,Maar een toezegging van een wethouder moet ook voldoende kunnen zijn.” Mulder wijst erop dat de vergadercultuur op het stadhuis ook potentiële raadsleden afschrikt. ,,Als je om zeven uur ’s ochtends je zaak moet openen, dan wil je niet tot vier uur ‘ nachts vergaderen. Het moet korter en scherper. Daar moeten wij elkaar op aanspreken. Het is bovendien juist belangrijk dat raadsleden ook een baan hebben naast het raadslidmaatschap, zodat zij weten wat er onder Hagenaars leeft.”

Het nieuwe stadsbestuur zal ook harde keuzes moeten maken om geld te besparen. ,,Je kan niet alleen maar huilen bij het Rijk om meer geld, maar moet ook zelf moeilijke keuzes maken. Wij moeten de stad samen beter moeten achterlaten na vier jaar dan dat het nu is”, aldus Mulder.

Deel dit op social media