Terug naar nieuwsoverzicht

Caroline Peeck: “Ga in gesprek met ondernemers”

Bron: Telegraaf, door Tanja Verkaik.

Ondernemers Bart de Tombe en Melis‐ sa Riem Vis van het bedrijf APK-oké in Den Haag voelen zich in de wielen gereden door de gemeen‐ te Den Haag. Vanwege de komst van een tijdelijke busbaan moet het succesvolle keurstation verkas‐ sen.

„Naar ons alternatieve plan wordt niet geluisterd, het opschuiven van de muur met ruim een meter, waardoor ons bedrijf kan blijven en de busbaan gerealiseerd kan worden. Haalbare alternatieven worden niet geboden, terwijl dit wel is afgesproken in een convenant. Dit is niet okee”, zegt De Tombe.

De Haagse VVD vraagt donderdag om opheldering over de kwestie aan het stadsbestuur en wil dat het gemeentebestuur serieus naar alternatieven kijkt bij de inpassing van de busbaan en later de tramlijn, ondernemers compenseert en helpt met huisvesting. „Je hoeft alternatieve plannen niet uit te voeren, maar er op zijn minst over in gesprek gaan”, wijst raadslid Caroline Peeck. „De gemeente moet de waarde van deze ondernemers erkennen en geen goede plannen bulldozeren. Zij sponsoren de lokale voetbalclub, zorgen voor werkgelegenheid en stage‐ plekken.”

Banketbakkerij
APK-oké is bovendien niet de enige ondernemer op de Binckhorst die tegen muren aanloopt. Het industrieterrein transformeert de komende jaren tot woon- en werkwijk. Eerder dreigde de bekende banketbakkerij Maison Kelder al de stad uit te trekken en ook de komst van een tramlijn betekent dat grond van ondernemers onteigend moet worden. De huidige bedrijvigheid op het industrieterrein zou hand in hand gaan met meer bewoners, maar in de praktijk is dit een wassen neus, stelt De Tombe, die al jaren in discussie is met de gemeente. Inmiddels zit het be‐ drijf al twaalf jaar aan de Wegastraat. APK-oké heeft, als laatste redmiddel inmiddels de gang naar de rechter gemaakt. „Puur om tijd te rekken. Ik wilde liever in gesprek gaan, maar dat lukt maar niet. Ze‐ ven gezinnen staan anders op straat als wij moeten vertrekken.” Het zure is dat juist op deze plek meer ruimte komt voor bedrijven. „Hier komt het Mercuriuskwartier. Maar wij kunnen natuurlijk niet wachten tot die nieuwe bedrijfspanden er staan”, zegt De Tombe. Al jaren zoekt APK-oké fanatiek naar ge‐ schikte bedrijfsruimte, maar niets voldoet aan de ei‐ sen. „Kantoren zijn er genoeg, maar ruimtes voor maakbedrijven liggen niet voor het oprapen.”

In een convenant dat de gemeente in 2021 sloot met de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden staat zwart-op-wit dat wanneer de gemeente de functie van een binnenstedelijk bedrijventerrein wijzigt zich maximaal zal inspannen om bedrijven de gelegen‐ heid te geven zich zo dicht mogelijk bij hun klanten en afnemers te vestigen. De Tombe: „Er kwamen al‐ leen twee opties voorbij die al meteen niet haalbaar bleken, zoals een voormalig Smart-garage die niet voldoet aan de hoogte-eisen en een locatie naast een school. Er rijden hier dagelijks 48 auto’s in en uit: dat lijkt mij niet veilig met schoolkinderen. Wij willen best naar een andere plek, maar dan moet die er wel zijn”, aldus De Tombe, die hoopt dat de gemeente toch bereid is om weer het gesprek aan te gaan over het alternatieve plan.

De gemeente meldt donderdag te zullen reageren.

Deel dit op social media