De beste zorg voor alle Hagenaars

Als je ziek bent of als het allemaal even niet zo lekker loopt allemaal, dan heb je al genoeg aan je hoofd. Dan wil je je niet ook nog druk moeten maken of je wel bij het juiste loket of bij de juiste specialist aanklopt. Daarom willen wij dat alle Hagenaars die zorg nodig hebben, goede en menselijke zorg  krijgen zonder dat zij zich druk moeten maken of ze wel bij het juiste loket aankloppen of dat zij zelf nog wel keuzes mogen maken over de zorgverlening.
En iedereen in Den Haag verdient goede zorg. Jong of oud, rijk of arm, gezond of ziek. Wij willen dat iedere Hagenaar kan rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. Nu en in de toekomst.

Wat gaan we de komende vier jaar doen om de zorg in Den Haag nog beter te maken?

  • De juiste zorg vinden is ongelooflijk ingewikkeld geworden. Daarom willen wij dat alle Hagenaars die zorg of maatschappelijke ondersteuning nodig hebben, deze krijgen zonder zich druk te hoeven maken of ze wel bij het bij het juiste loket aankloppen. En dat zij vrijheid hebben in het mogen kiezen wie de ondersteuning biedt.
  • Jeugdhulp wordt op dit moment los van de volwassenzorg en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning ingekocht, ook maken de schuldhulpverlening en de huisarts op dit moment geen onderdeel uit van het wijkteam. Dit leidt tot schotten en wij willen juist af van die schotten! Niet alleen buiten het stadhuis, maar zeker ook binnen het stadhuis moet er beter samengewerkt worden.
  • Het is belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Armoede en schulden maken dit extra ingewikkeld. Om die armoede te bestrijden zetten we in op het integrale wijkteam, waarbij er signalen sneller opgepakt kunnen worden, voordat het mis gaat. De beste sociale voorziening is echter een betaalde baan.
  • 1 huishouden 1 plan 1 regisseur: 1h-1p-1r is erop gericht om alle vragen en problemen van een gezin in beeld te krijgen en deze samen met hen te prioriteren op urgentie. Wat de Haagse VVD praten we hier niet langer over, maar gaan we het ook daadwerkelijk doen!
  • Maar voorkomen is beter dan genezen en daarom moeten we er als gemeente zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben door goede preventie. Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Mensen hebben hier een eigen verantwoordelijkheid in, maar ook de gemeente kan hier een handje bij helpen. Bijvoorbeeld door meer ruimte voor groen en water in de stad, meer buitensportplaatsen in het groen en zorgen dat spelen voor kinderen zo leuk en aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt.
  • Als het moment komt dat jij, je partner, of je vader of moeder naar een verpleeghuis moet verhuizen, dan is dat al moeilijk genoeg. De meeste mensen kijken er erg tegenop om niet meer in hun eigen huis en eigen vertrouwde omgeving te wonen. En het laatste wat je daarbij kunt gebruiken, zijn verhalen over slechte zorg. Zoals plascontracten en geen warme maaltijden in het weekend. Dat is gewoon onacceptabel. Dit is niet hoe wij in Den Haag met onze ouderen om willen gaan. Om de zorg voor onze ouderen te verbeteren, gaan we kijken hoe de allerbeste verpleeghuizen het doen. Hoe zij het doen, zo moeten alle verpleeghuizen het gaan doen. Zo krijgen straks alle ouderen de zorg die ze verdienen: de allerbeste zorg.

Wat hebben we de afgelopen jaren al gedaan om de zorg te verbeteren?

  • We hebben aandacht gevraagd voor frauderende zorgaanbieders. Want zorg is duur en we doen ons uiterste best om onze goede zorg voor iedereen goed betaalbaar te houden. Deze frauderende zorgaanbieders werken daar alleen niet echt aan mee en zij moeten daarom worden aangepakt.
  • We hebben gevraagd om de gemeentelijke zorgkosten beter te verdelen. Niet door mensen met lagere inkomens meer te laten betalen, maar juist door de middeninkomens minder te laten betalen.
  • We vinden niet dat Hagenaars die ziek zijn of zorg nodig hebben zich druk moeten maken om lastige administratieve of financiële regels. Daarom hebben we gevraagd om een persoonsgebonden budget waarmee Hagenaars die zorg nodig hebben alle ondersteuning kunnen kopen die zij nodig hebben.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?