Fijn wonen, leven en recreëren in Den haag

Is er nog wel een geschikte woning voor mij in Den Haag? En is er dan ook nog wel ruimte voor een speelplek voor de deur? En als ik met een auto vol boodschappen van de supermarkt kom, kan ik mijn auto dan nog wel dichtbij mijn huis parkeren? 
Dit alles is mogelijk, als het aan de Haagse VVD ligt. Door bijvoorbeeld ondergrondse parkeergarages te bouwen en het Schenkviaduct en het Prins Bernardviaduct te onder tunnelen, komt er boven de grond ruimte vrij voor groen en recreatie.

Wat gaat de Haagse VVD de komende jaren doen om ervoor te zorgen dat Den Haag een fijne stad blijft om te wonen, te leven en te recreëren?

 • Karakteristieke bouwstijlen in bepaalde delen in de stad moeten we koesteren, hier moet niet zomaar nieuwbouw komen. Als er toch nieuwbouw komt, moet deze passen in de stijl van de buurt.
 • In 2050 moeten alle bestaande gebouwen energieneutraal zijn.
 • We willen voldoende parkjes en speelplekken op straat.
 • We zijn gestart met het mooier maken van Scheveningen, maar willen de komende vier jaar graag verder om de gehele Haagse kust mooier te maken.
 • Mensen met een baan in de stad moeten voorrang krijgen op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen.
 • De 30%norm voor sociale woningbouw wordt afgeschaft, in plaats daarvan komt er meer ruimte voor private en particuliere initiatieven.
 • Alleen hoogbouw op plekken waar het past in de stad en geen hoogbouw aan de kust.
 • De Haagse VVD is tegen woningsplitsing. Door woningsplitsing zijn er minder woningen voor gezinnen, door woningsplitsing neemt het aantal huishoudens enorm toe: en al deze mensen hebben een fiets of een auto die ze kwijt moeten en waar vervolgens niet voldoende plek voor is en door woningsplitsing wordt het karakter van de wijk aangetast en komt de leefbaarheid van de wijk onder druk te staan.
 • Toevoegen van bebouwing moet altijd samengaan met het toevoegen van groen.
 • De 10 meest versteende plekken per wijk moeten vergroend worden.
 • De Haagse grachten moeten nog mooier en aantrekkelijker worden.

Wat heeft de Haagse VVD de afgelopen jaren gedaan om de leefbaarheid van Den Haag te vergroten?

 • Aanpak weesfietsen: In steeds meer wijken worden weesfietsen verwijderd en dit beleid wordt binnenkort uitgevoerd over de gehele stad.
 • Dankzij de VVD vernieuwt de gemeente in Bezuidenhout-Oost, tegelijk met het vervangen van het riool, de complete openbare ruimte: nieuwe stoepen, straten, bankjes et cetera.
 • We hebben regelmatig in de gemeenteraad voorgesteld om splitsen tegen te gaan. Helaas steunden niet genoeg partijen dit.
 • Dankzij de VVD komen er meer starterswoningen in o.a. Ypenburg, Leidschenveen en Wateringse Veld.
 • Dankzij de Haagse VVD blijft er een goede hondenuitlaatplaats bij park De Verademing.
 • De buitenruimte van Kraayenstein is opgeknapt dankzij inzet van de Haagse VVD.
 • Samen met 7 andere partijen hebben we het Haags Klimaatpact ondertekend.
 • Er ligt een mooi programma om de binnenwateren van Den Haag aantrekkelijker te maken. Ook zetten we ons al lange tijd in om het water weer door het Piet Heinplein te laten stromen.
 • Wij hebben ervoor gezorgd dat de bouwbelasting verlaagd werd. Het is hierdoor voordeliger geworden om je huis te verbouwen en dit zorgt weer voor een mooier Den Haag!
 • De Haagse VVD heeft zich ingezet voor meer ambulante handel. Hierdoor is het nu mogelijk om bijv. een lekker ijsje te eten bij de speeltuin of de kinderboerderij.
 • Onze wethouder Boudewijn Revis heeft de parkeergarage op het Tournooiveld aangelegd. Hierdoor zijn auto’s onder de grond in plaats van in het straatbeeld. De aanleg van de parkeergarage is benut om ook de openbare ruimte mooier te maken.
 • Ook heeft onze wethouder Boudewijn Revis de afgelopen jaren veel gedaan om Den Haag nog mooier te maken: denk eens aan Scheveningen met het plan De Kust Gezonder, de binnenstad met o.a. het project De Kern Bijzonder en het aantrekkelijker maken van de stadsentrees, de opknapbeurt van de Haagse Markt, de ontwikkeling van de Binckhorst, het mooier maken van o.a. het Alphons Diepenbrockhof, het Simon Carmiggelthof en het Kamperfoelieplein en het opknappen van een aantal natuurgebieden: o.a. Landgoed Oosterbeek, het Westduinpark en Meer en Bos.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?