Terug naar nieuwsoverzicht

VVD wil Chinese apparatuur uit de stad bannen

De Haagse VVD wil dat er een stop komt op gebruik van omstreden Chinese apparatuur in Den Haag. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat de veiligheidsregio Haaglanden in 2020 netwerkapparatuur van het Chinese bedrijf Huawei installeerde. Huawei heeft nauwe banden met de Chinese overheid en wordt al jaren verdacht van cyberspionage. De Haagse VVD vindt het schokkend dat juist de veiligheidsregio deze spionage-gevoelige apparatuur gebruikte in zijn digitale netwerk en vraagt het college om opheldering.

De veiligheidsregio heeft een belangrijke rol bij bestrijding van crises en rampen. Daarom vindt Fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg dat die uit voorzorg alleen zou moeten werken met de veiligste apparatuur. “We moeten niet naïef zijn. We weten dat China volop spioneert en dat de Chinese overheid directe invloed uitoefent op Chinese bedrijven. Waarom zouden we dan de spionagerisico’s binnenhalen door allerlei Chinese apparatuur in de stad op te hangen? “ aldus Van Basten Batenburg.

De liberalen willen weten welke rol het Haagse college heeft gespeeld in de zaak. Ook vragen ze het college in gesprek te gaan met andere overheidsinstanties om afspraken te maken over het gebruik van apparatuur uit landen die een offensief cyberprogramma hebben tegen Nederland. Van Basten Batenburg: “Cameratoezicht is belangrijk om de politie te helpen om de stad veilig te houden. Maar als die apparatuur door andere landen kan worden gebruikt om te spioneren heb je het omgekeerde effect. Dat is ongewenst. Wij vinden dat alles wat er nog hangt ranzendsnel moet worden vervangen.”

In 2022 stelde de Haagse VVD al aan de kaak dat er Chinese camera’s werden gebruikt in de stad. Het college zou toen een inventarisatie doen wat voor Chinese apparatuur er verder nog in de stad hing. De liberalen willen dat overzicht zo snel mogelijk ontvangen.

VVD fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg stelt hierover de volgende vragen:

___________________________________________________________________________________________________________________

Schriftelijke vragen: Spionagerisico door Chinese apparatuur veiligheidsregio

Indieners: Lotte van Basten Batenburg (Haagse VVD)

Datum: 28 december 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 28  december publiceerde Follow the Money het artikel “Veiligheidsregio gebruikte jarenlang Chinese apparatuur ondanks spionagerisico’s”. In dit artikel wordt omschreven hoe de veiligheidsregio Haaglanden in 2020 netwerkapparatuur van het Chinese bedrijf Huawei installeerde, op advies van KPN als telecomleverancier van de veiligheidsregio. Huawei heeft nauwe banden met de Chinese overheid en wordt al jaren verdacht van cyberspionage. In 2023 werd de apparatuur, voor einde levensduur, plotseling vervangen.

Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het lid Lotte van Basten Batenburg (Haagse VVD) de volgende vragen:

 1. Kan het college toelichten of het klopt dat de veiligheidsregio Haaglanden op vitale delen van zijn netwerk gebruik maakte van Chinese apparatuur, ondanks alle zorgen over spionage door China via apparatuur van Chinese bedrijven? Zo ja, wat vindt het college ervan dat de veiligheidsregio deze apparatuur gebruikte?
 2. Hoeveel Chinese apparatuur (bijvoorbeeld camera’s, switches en routers) heeft vanuit de Veiligheidsregio in Den Haag gehangen? Op welke locaties en hoe lang?
 3. Kan het college toelichten waarvoor deze apparatuur werd gebruikt? Welke informatie is hiermee mogelijk in gevaar gekomen?
 4. Kan het college toelichten waarom er in 2023 is besloten de apparatuur te vervangen?
 5. Kan het college aangeven welke verantwoordelijkheid het heeft ten opzichte van deze apparatuur? In hoeverre kan de gemeente invloed uitoefenen op of voorwaarden stellen aan de plaatsing van camera’s, sensoren en bijbehorende apparatuur in de stad?
 6. Was het college ervan op de hoogte dat deze Chinese apparatuur werd gebruikt? Zo ja, hoe is het college hiermee om gegaan? Zo nee, hoe is het mogelijk dat de toepassing van dit soort gevoelige apparatuur niet wordt gedeeld met het college?
 7. Is het college het eens met de Haagse VVD dat we niet naïef moeten zijn over de veiligheidsrisico’s van camera’s, switches en andere apparatuur uit landen met een offensief cyberprogramma richting Nederland, zoals China, en het voorzorgbeginsel hierbij leidend moet zijn? Zo nee, graag een toelichting. Zo ja, graag een toelichting hoe het voorzorgbeginsel wordt toegepast in de praktijk?
 8. Is het college bereid om met de veiligheidsregio en andere overheidsinstanties die camera’s gebruiken in gesprek te gaan om strikte afspraken te maken over de herkomst van camera’s en apparatuur die wordt gebruikt in Den Haag?


In 2022 stelde de Haagse VVD (RIS311552) al schriftelijke vragen naar aanleiding van het gebruik van 142 camera’s van een Chinees bedrijf, Hikvision. In de beantwoording van deze schriftelijke vragen schreef het college op 22 februari 2022: “Andere sensoren, camera’s en overige apparatuur in het Living Lab Scheveningen zijn niet van Chinese merken. De nadere inventarisatie van camera’s en sensoren in de buitenruimte van Den Haag moet uitwijzen welke merken hiervoor worden gebruikt.”

 1. Is deze inventarisatie gedaan? Zo ja, wat is de uitkomst van deze inventarisatie? Hoeveel andere Chinese apparatuur hangt in Haagse straten? En hoeveel apparatuur uit andere landen met een offensief cyberprogramma richting Nederland? Graag ontvangen we een volledig overzicht.
 2. Is het college bereid om al deze apparatuur versneld te laten vervangen en te zorgen dat er geen Chinese apparatuur meer wordt gebruikt in Den Haag? Graag een toelichting.


In beantwoording van vragen van de Tweede Kamer heeft het kabinet op 8 juni 2022 aangekondigd dat het ministerie van BZK in samenwerking met andere overheidspartijen onderzoek doet naar mogelijke nationale veiligheidsrisico’s bij het gebruik van camera’s van partijen uit landen met een offensief cyberprogramma richting Nederland.

 1. Is het college, gezien de vele overheidsinstanties en internationale organisaties in Den Haag die de stad een verhoogd risicoprofiel voor spionage geven, betrokken bij dit onderzoek? Zo nee, is het college bereid om contact op te nemen met BZK om betrokken te geraken bij het onderzoek?


Lotte van Basten Batenburg

Haagse VVD

 

Lees het artikel van Follow the Money via: https://www.ftm.nl/artikelen/veiligheidsregio-verwijdert-huawe

Deel dit op social media