Terug naar nieuwsoverzicht

Schriftelijke vragen: maak de Torenstraat veilig

Indieners: Lotte van Basten Batenburg, Caroline Peeck (Haagse VVD)

Datum: 7 november 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Tijdens de afgelopen regenachtige weken heeft de fractie van de Haagse VVD veel klachten ontvangen van buurtbewoners over de veiligheid van de Torenstraat. In het donker, en zeker in de regen, is het zebrapad en de belijning op het nieuw gelegde wegdek volkomen onzichtbaar. Dit zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties en bijna-aanrijdingen. Nu het donkerder en natter is, neemt de onveiligheid toe. Omdat de zebrapaden niet te zien zijn voor automobilisten, zijn voetgangers hun leven er niet zeker. Ook komen automobilisten onbewust en onbedoeld op het fietspad terecht, omdat in de regen het onderscheid tussen fietspad en rijbaan onzichtbaar is.

Onderzoek van de fractie bevestigt dit beeld. Zelfs droog is de belijning moeilijk te zien in het donker. Als het niet hard regent, maar het wegdek wel nat is, is het wegdek een spiegel. De belijning wordt geheel onzichtbaar; net als de zebrapaden.

Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Lotte van Basten Batenburg en Caroline Peeck van de Haagse VVD de volgende vragen:

1. Is het college het met de Haagse VVD eens dat de oversteekplaatsen voor voetgangers, de zebrapaden bij de AH en bij de tramhalte, in het donker ongelooflijk onveilig zijn en als het regent zelfs levensgevaarlijk? Zo nee, graag een uitgebreide toelichting waarbij wordt ingegaan op ervaringen in de praktijk.
2. Is bij het verlichtingsplan rekening gehouden met het nieuwe topdek van de weg? Zo ja, hoe en hoe beoordeelt het college de situatie in de praktijk? Zo nee, waarom niet?
3. Waarom is niet gekozen voor bodemverlichting bij de zebrapaden?
4. Is het college bereid om per direct maatregelen te nemen om de verlichting aan te passen ten behoeve van de veiligheid van voetgangers, fietsers en alle andere weggebruikers in het donker? En hierbij in het bijzonder aandacht te laten uitgaan naar zicht en overzicht in de regen? Zo nee, waarom niet?

Naast problemen in het donker, zijn er meer onveilige situaties ontstaan na de herinrichting. Zo is de kruising met Geest zeer onoverzichtelijk. Als afslaande automobilist kan je bij de kruising met Geest niets zien, omdat door de hoek van de bocht het fietspad automatisch buiten het zicht van de spiegel valt. En oversteken vanaf Geest kan alleen door tegen het verkeer in te rijden. Vanaf het centrum de Torenstraat veilig oversteken ter hoogte van Geest is voor fietsers of voetgangers ook niet mogelijk.

5. Op welke manier is bij het ontwerp voor de inrichting van de Torenstraat rekening gehouden met kruisend verkeer en zichthoeken?
6. Is het college het met de VVD eens dat de oversteek vanaf Geest onveilig is? Is het college tevreden over deze situatie? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat het college eraan doen om een veilige oversteek mogelijk te maken?

Lotte van Basten Batenburg  & Caroline Peeck
Haagse VVD

Deel dit op social media