Terug naar nieuwsoverzicht

Raadsblog Caroline Peeck: ‘Praten over de toekomst van het Haagse onderwijs’

Donderdag 7 april: Een dag waar ik lang naar heb uitgekeken en me van heb afgevraagd hoe het zou zijn. Waarom? Mijn allereerste commissievergadering: de commissie Samenleving!

Als ik wakker word denk ik toch stiekem terug aan de zomer van 2021. Toen nam ik de beslissing om mijzelf kandidaat te stellen voor de Haagse gemeenteraad. Een stap waarvan mijn directe omgeving zei toen ik het vertelde: ‘Dit is echt iets voor jou.’ En of het iets voor mij is! Ik geniet met volle teugen van de afgelopen weken. De nieuwe groep, de ondersteuners in de fractie, het bestuur. Bijzondere mensen met een missie in het leven: deze stad beter en mooier maken.

De afgelopen weken waren intensief. Ik kwam erachter dat voor mijn eerste vergadering er 188 ingekomen stukken waren om te lezen. Nou, daar gaat je weekend! Het ene stuk is interessanter dan het andere, maar je komt erachter hoe ongelooflijk veel er in onze stad gebeurt. Het belangrijkste thema voor mij in deze commissievergadering is de toekomst van het onderwijs in Den Haag: De Haagse Educatieve Agenda (HEA). We bespreken het beleid dat we als stad voeren rondom het onderwijs. In de aanloop naar de vergadering bel ik met vrienden en kennissen die in het onderwijs werken. Ik vraag aan hen wat er speelt en wat er beter kan. Veel onderwerpen komen voorbij zoals de verkeersveiligheid rondom scholen, de vrijwillige ouderbijdrage en het tekort aan klaslokalen. Het is bijzonder om met mensen die je kent op deze manier te praten over onderwerpen waar zij dagelijks mee bezig zijn.Nu heeft het een andere lading, want nu kan ik proberen om iets te doen aan de drempels die mensen iedere dag ervaren, of de kansen die worden aangereikt.

Een dag voor de commissievergadering komt er een mail binnen met het verzoek van een politieke partij om de vergadering over de HEA uit te stellen. Dan moet je al gelijk nadenken of dat verstandig is of niet. Kan dit niet beter wachten tot er een nieuw stadsbestuur is? Dat lijkt verstandig als je kijkt naar hoe belangrijk dit onderwerp is, maar bij nader inzien ligt het toch genuanceerder. Als we het onderwerp niet vandaag bespreken, komen scholen in het nauw als het gaat om geld en subsidies. Dat heeft direct effect op de kwaliteit van het onderwijs. We hebben daarom aangegeven dat we de Haagse Educatieve Agenda wél willen bespreken.

Dan komt het moment waar het om draait: de vergadering gaat beginnen. Van tevoren denk ik nog goed na over wat ik ga zeggen en op welke manier. Als VVD vinden we dat ieder kind in deze stad het verdient om in een gezonde, veilige én uitdagende omgeving op te groeien. Alleen dán worden ze in staat gesteld om hun talenten te ontplooien en hun eigen toekomst vorm te geven. De VVD vindt het belangrijk dat er aandacht is voor alle kinderen: voor de kinderen die leren lastiger vinden en in een omgeving opgroeien waar onderwijs niet een prioriteit is. Ook willen we aandacht voor de groepen kinderen die vaak worden vergeten: de kinderen die juist heel goed kunnen leren, hoogbegaafd zijn of internationaal opgroeien. Corona is voor alle kinderen desastreus geweest en hoezeer iedereen ook hun best heeft gedaan om kinderen te behoeden voor achterstanden zijn die toch ontstaan. Daarnaast worden leraren nog steeds niet genoeg naar waarde gecompenseerd.  Ook daar moet zeker aandacht voor zijn!

Mijn spreektekst heb ik opgemaakt en vertel ik in de vergadering. Ik geef aan dat de Haagse Educatieve Agenda veel van de bovengenoemde onderwerpen behandelt en dat we daar als fractie blij mee zijn. Het is goed dat we met een vierjarige agenda werken, maar ook een jaarlijks HEA-uitvoeringsplan opstellen. Zo kunnen we met elkaar controleren of we wel het goede doen.

Toch had ik een aantal vragen aan de wethouder:

  1. In het HEA staat dat de gemeente haar best zal doen om betaalbare woningen voor leraren te realiseren en waarbij het afspraken maakt met projectontwikkelaars en verhuurders. De verhuurders stellen woningen in nieuwbouwprojecten voor leraren beschikbaar. De VVD juicht dit van harte toe. Kan de wethouder aangeven hoeveel woningen er in de afgelopen periode door tussenkomst van de gemeente voor leraren beschikbaar zijn gekomen? Kan de wethouder aangeven hoeveel woningen voor leraren via de voorrangsregeling gerealiseerd zullen worden in de komende HEA-periode? En is hij bereid daar de Raad jaarlijks over te informeren in bijvoorbeeld het HEA-uitvoeringsplan of op een andere manier?
  2. Daarnaast spreekt de wethouder over het in kaart brengen van het aanbod voor de ondersteuning van hoogbegaafde kinderen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Is deze inventarisatie al gestart? Kan de wethouder de opbrengst van deze inventarisatie bij het eerstvolgende HEA-uitvoeringsplan meenemen?
  3. We missen als VVD de optie om te kijken welke onderwijsvormen er verder in het land zijn en wat ze opbrengen: Zo is er in Limburg de Gezonde Basisschool van de Toekomst, is er Rotterdam Vakmanstad, zijn er in heel Nederland ‘Gezonde Scholen’ en is er in Groningen een pilot gestart in zes wijken met de verlengde schooldag. Zijn deze vormen ter sprake geweest in de gesprekken met de verschillende samenwerkingspartners? En tot slot:
  4. In de HEA wordt gesproken over zomer- en weekendscholen. Kan de wethouder aangeven of die al zijn gestart? Welke lessen zijn er te trekken en worden die meegenomen in het eerstvolgende HEA-uitvoeringsplan?

Benieuwd wat de reactie van de wethouder was, of hoe Caroline het heeft gedaan? Klik hier. Als fractie zullen we blogs blijven over grote onderwerpen, moeilijke keuzes en ons werk in het Ijspaleis

Deel dit op social media