Ondernemers ontzorgen.

De gemeente moet de dienstverlening aan ondernemers verbeteren. De afstand tussen gemeente en ondernemers was voor de coronacrisis te groot. Tijdens de pandemie is het tij gekeerd. Zo had de gemeente snel een website en
taskforce draaiende om ondernemers te helpen. Dit wil de VVD graag doortrekken naar de toekomst.

▶ Ondernemers ontzorgen we, starters steunen we. Door te investeren in communicatie en het Ondernemersportaal zorgen we ervoor dat de gemeente bereikbaar is voor de ondernemer. Daarbij werkt de gemeente zo veel mogelijk
via één loket en digitaal waar mogelijk. Voordat regels worden ingevoerd of aangepast, toetsen we of het uitvoerbaar en behapbaar is voor kleine ondernemers.

▶ De VVD wil minder rompslomp voor ondernemers. Vergunningen voor uitstallingen en terrassen verlenen we voortaan voor langere periodes en de jaarlijkse vergunning voor vuurwerkverkoop moeten ondernemers eenvoudig en kosteloos
kunnen verlengen.

▶ De VVD wil dat de gemeente zich maximaal inspant om te voorkomen dat ondernemers benadeeld worden door genomen besluiten. Als dit onvermijdelijk is, dan moeten zij hier fatsoenlijk voor gecompenseerd worden, op basis van
reële cijfers.

▶ De VVD wil dat de gemeente zich rondom de verbouwing van het Binnenhof richting het Rijksvastgoedbedrijf inzet voor zo min mogelijk overlast voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Tijdens de verbouwing wil de VVD dat de
gemeente werkt aan extra activiteiten en initiatieven om publiek te blijven trekken. Omzetderving voor ondernemers moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Voor compensatie is de Rijksoverheid eerstverantwoordelijk. Belangrijk is
ook na de verbouwing het huidige evenwicht horeca en winkels niet aan te tasten en door branchering een aansprekend aanbod te behouden.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?