Hoe gaan we in Den Haag met elkaar om?

Voor iedereen die iets moois van zijn of haar leven wil maken is plek in Den Haag. Of je nou 12 of 65, man of vrouw, blauw, zwart of wit bent: als je mee wilt doen in Den Haag, dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Maar van mensen die niet mee willen doen, trekken wij onze handen af. En wie onze waarden en normen met voeten treedt, wordt wat de VVD betreft aangepakt.

Wat gaan we doen om te zorgen dat iedereen meedoet in Den Haag?
Integratie:
 • We werken niet samen met moskeeën en organisaties die de Nederlandse samenleving afwijzen.
 • Terugkerende jihadgangers zijn niet welkom in Den Haag.
 • De gemeente moet beter duidelijk maken wat we van nieuwkomers verwachten. Dat is: meedoen, (proberen) zelfredzaam (te zijn) en de kernwaarden van onze samenleving respecteren.
 • Kinderen moeten beschermd worden tegen radicalisering. In het ergste geval kan dit betekenen dat het kind (tijdelijk) uit huis wordt geplaatst.
 • We bieden ruimte aan de wettelijke norm voor de opvang van vluchtelingen die erkend zijn als vluchteling en in ons land mogen blijven, omdat het in hun eigen land niet veilig is.
 • Wij vinden dat de gemeente de taallessen voor nieuwkomers moeten faciliteren. Maar daar staat tegenover dat het leren van de Nederlandse taal wel een voorwaarde is voor het krijgen van een uitkering. Mensen die niet willen integreren krijgen geen toegang tot de Haagse armoedevoorzieningen.
 • Wat de Haagse VVD betreft komt er geen asielzoekerscentrum in Den Haag. Ook geven we als gemeente geen hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers.
 • Wanneer er nieuwe, grote opvanglocaties worden aangewezen, dan moet de buurt te allen tijde betrokken worden bij de locatiekeuze. Ook moet er altijd menselijk- of cameratoezicht aanwezig zijn.
Aan het werk:
 • Een baan is voor iedereen belangrijk. Daarom moeten we zorgen dat er meer banen komen in Den Haag. Alleen op deze manier kunnen we er echt voor zorgen dat de werkloosheid daalt.
 • Ondernemers die mensen uit de kaartenbakken van het UWV aan willen nemen, moeten daarin volledig ondersteund en gefaciliteerd worden door de gemeente.
 • Werken moet lonen. Mensen die echt niet kunnen werken moeten uiteraard geholpen worden. Maar de bijstand moet een sociaal vangnet blijven en mag geen hangmat worden voor mensen die niet willen werken.
 • Er zijn in Den Haag nog teveel jongeren zonder baan. Daarom willen wij een wijkgerichte aanpak om de jeugdwerkloosheid aan te pakken.
 • De VVD is voorstander van leerwerktrajecten. Maar deze leerwerktrajecten en reintegratietrajecten moeten wel gericht zijn op de beschikbare vacatures en de competenties van mensen. Alleen op deze manier zorgen we ervoor dat mensen zo snel mogelijk aan een baan komen.
 • Er is veel behoefte aan vakmensen. Daarom moet de gemeente, in samenwerking met het ROC en bedrijven, mensen zonder baan begeleiden naar praktische, technische vakopleidingen.
 • Mensen met een uitkering moeten iets terug doen voor de stad.
 • Iemand die bijstand aanvraagt, moet zich minimaal 20 uur per week beschikbaar stellen voor werkzaamheden.

Wat hebben we al gedaan?

Integratie:
 • Wij willen voorkomen dat delen van de stad gegijzeld worden door radicalisering  en onverzoenlijkheid. Daarom hebben wij een nota radicalisering gepresenteerd.
 • Bij het aanwijzing van (grootschalige) opvanglocaties moeten de buurtbewoners te allen tijde betrokken worden bij de locatiekeuze. We hebben hier al meerdere malen aandacht voor gevraagd, bijvoorbeeld bij de Narcislaan, en zullen dit blijven doen.
 • Wij vinden niet dat statushouders voorrang moeten krijgen bij het toewijzen van een woning. Dit mag niet ten koste gaan van de hardwerkende Hagenaar;
 • We maken ons al jaren hard dat woonwijken zoveel mogelijk gespaard blijven bij de plaatsing van statushouders.
Aan het werk:
 • De VVD vindt dat werken moet lonen. En armoedebeleid moet effectief en efficiënt zijn en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen weer het heft in eigen hand kunnen nemen. Helaas loont het nog niet voor alle Hagenaars om te gaan werken. Een gezin dat rondkomt van een bijstandsuitkering is met alle bijbehorende extraatjes soms beter af dan een gezin dat rondkomt van 1 modaal inkomen. En dat vinden wij niet eerlijk! We hebben veelvuldig aandacht voor gevraagd, maar werden hierbij helaas weinig gesteund door andere partijen. Maar we blijven ook in de toekomst aandacht vragen voor dit onderwerp en hopen dan op meer steun!

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?