Haagse VVD in het nieuws: ‘De Haagse VVD komt met een van de grootste vergroeningsplannen voor de Haagse binnenstad ooit: de Haagse Lanen’

Een grootscheepse vergroening van de Haagse binnenstad, dat behelst het initiatiefvoorstel ‘Haagse Lanen’, ingediend door het gemeenteraadslid Det Regts van de VVD. “Dit plan verheft de binnenstad van Den Haag tot de internationale allure en schoonheid die de stad verdient,” stelt Regts trots en resoluut.
Dit plan voor een groene long in een versteende stad zal het gebied dekken van de Hofvijver tot en met het Spuiplein voor het nieuwe cultuurcomplex Amare. Het gebied van ongeveer 1 kilometer lang zal in volle breedte worden ontsteend en voorzien van grind of ander waterdoorlatend materiaal zoals op de Lange Vijverberg. Daarnaast wordt het beplant met dubbele bomenrijen, met als voorbeeld de Tuilerieën in Parijs. Zo ontstaat een groene wandel en fietsverbinding van de Haagse binnenstad via de Lange Vijverberg, het Lange Voorhout, de Koekamp met het Haagse bos. “Het voornemen de oude Hofgracht te herstellen past uitstekend in dit project,” voegt Regts toe.

Milieu, gezondheid, leefklimaat
De voordelen van dit groene autovrije wandel- en fietsgebied hebben volgens Regts zowel betrekking op het klimaat, de leefbaarheid als de gezondheid: “Door bijvoorbeeld de natuurlijk afwatering van het hele gebied, verbetering van de leefomgeving voor insecten en vogels en verkoeling van de binnenstad in de steeds heter wordende zomers.”

Daarnaast zorgt de vergroening voor opname van CO2 uitstoot en afvanging van fijnstof, waardoor een gezonder leefklimaat ontstaat. “De grote kwaliteitsverbetering van de binnenstad betekent dat de steenwoestijn verandert in een aangenaam groen verblijfsgebied, grenzend aan het centrale winkelgebied van de stad en het Binnenhof,” benadrukt Regts.

Economisch impuls
Deze verfraaiing van de binnenstad zal een belangrijke economische impuls geven, omdat de Haagse Lanen een grote aantrekkingskracht op inwoners en toeristen zal hebben. “Milieu, leefbaarheid en economie gaan hand-in-hand in dit plan,” legt Regts uit.

Uitvoering
De indiener van het ontwerp Raadsbesluit wil dat nog in de huidige collegeperiode een begin gemaakt wordt met de politieke besluitvorming van het plan, dat vervolgens door het volgende college van B&W (na de verkiezingen in maart 2022) kan worden uitgevoerd.

Klik hieronder om het gehele plan te lezen:

De Haagse Lanen