Leden

Er wordt binnen de Haagse VVD veel geörganiseerd voor de leden. Zo wordt er jaarlijks een editie van Politiek en Grill gehouden, een BBQ op het strand van Scheveningen, een nieuwjaarsborrel, en nog veel meer! 

Nieuwe Leden

Deze commissie zorgt voor het welkom heten van nieuwe leden door hen op te bellen na de aanmelding. Zes keer per jaar organiseert de commissie een bijeenkomst voor nieuwe leden waarbij kennis wordt gemaakt met VVD’ers uit het lokale bestuur, of uit onder andere de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de Gemeenteraad, of de Provinciale Staten.Daarnaast organiseert de commissie Nieuwe Leden in september de jaarlijkse BBQ op het strand om het politieke jaar te openen. Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, organiseert de commissie ook de nieuwjaarsreceptie in januari!

De commissie bestaat uit: Noud Dumoulin, Kai van Eekelen, Martin vd Goorbergh, Heidi Vossenaar, Jason Mulder, Marlies de Ruyter de Wildt, Berend Nix, Edgar vd Staak.

De commissie is te bereiken via leden@vvddenhaag.nl.

Expats

Dit is een nieuwe commissie in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen. Deze commissie wil van expats en repats weten wat de VVD voor hen kan betekenen en of ze bereid zijn om op de VVD te gaan stemmen.

De commissie bestaat uit: Murat Yildirim, Maarten van Hasselt, Martijn van Ballekom, Hans Mojet.

De commissie is te bereiken via leden@vvddenhaag.nl.

Internationale Politiek

Binnen de VVD afdeling Den Haag functioneert de Commissie Internationale Politiek, een voortzetting van de voormalige Werkgroep Internationale Politiek en de Werkgroep Europa.

Doelstelling
De Commissie Internationale Politiek probeert discussie en reflectie over internationale ontwikkelingen binnen de Haagse VVD te faciliteren en te stimuleren. Dit zal gebeuren door middel van rondetafeldiscussies, lezingen, discussieavonden en excursies. Daarnaast is de Commissie een platform om over actuele onderwerpen te discussiëren met onze Kamerleden en Europarlementariërs. De Commissie Internationale Politiek staat open voor alle Haagse VVD-leden.

Activiteiten 

Rondetafeldiscussies
Ongeveer elke twee maanden organiseert de Commissie Internationale Politiek een rondetafeldiscussie over een internationaal onderwerp.  De bijeenkomst wordt ingeleid door een expert van buiten of door één van de commissieleden. Aan de hand van stellingen vindt de discussie plaats.

Op sommige onderwerpen bereidt de Commissie Internationale Politiek notities voor ten behoeve van discussie in de partij.

Lezingen en discussieavonden
De commissie organiseert een aantal bijeenkomsten die zich richten op een afdelingsbreed publiek. Het doel hiervan is om de discussie binnen de Haagse VVD over actuele politieke ontwikkelingen te stimuleren en de interesse in internationale politiek te vergroten alsmede de inzet van de VVD volksvertegenwoordigers op dit gebied uit te lichten.

Excursies
De commissie organiseert in samenwerking met andere commissies of/en werkgroepen excursies naar bijvoorbeeld EU-instellingen in Brussel of Straatsburg en bezoeken aan internationale organisaties, gevestigd in den Haag zoals Europol, Eurojust, International Criminal Court enz.

De commissie is te bereiken via internationaal@vvddenhaag.nl.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?