Integratie

De VVD wil blijven inzetten op lage gemeentelijke lasten voor bewoners en ondernemers, waaronder de ozb, leges en parkeerkosten. De VVD is ervan overtuigd dat de lasten laag kunnen blijven, terwijl er geïnvesteerd wordt in voorzieningen. Dit doen we door bureaucratische rompslomp en verkokering tegen te gaan, in te zetten op kleinschaligheid en kritisch te kijken naar wat de gemeente doet.

▶ De VVD wil de ozb verlagen. Principieel vindt de VVD de ozb een oneerlijke gemeentelijke belasting. De rekening voor voorzieningen wordt zo vooral bij huizenbezitters gelegd. De gemeente moet daarom bij de Rijksoverheid een ingezetenenheffing bepleiten, zonder dat dit een lastenverzwaring wordt. Nu de gemeente meer taken op zich neemt, moet zij ook de ruimte hebben zelf belasting te heffen, binnen een duidelijk wettelijk kader.

▶ De VVD wil niet dat de gemeente winst maakt op de heffingen en leges die inwoners en ondernemers betalen voor vergunningen. De VVD houdt deze kosten zo laag mogelijk door het aanvraagproces zo eenvoudig en digitaal mogelijk te maken.

▶ Om Haagse ondernemers tijdens het herstel na de coronacrisis een extra steun in de rug te geven, bevriezen we de hoogte van leges tijdelijk. Ondernemers met schulden bij de gemeente krijgen langer de tijd om af te lossen en betalen minder rente, in lijn met de landelijke regelingen.

▶ Met de afvalstoffenheffing wordt het ophalen en verwerken van huisafval betaald en wordt bijgedragen aan het schoonhouden van de omgeving. De VVD wil dat het verschil tussen huishoudens van één persoon en die van meerdere personen meer in verhouding staat tot de verwachte hoeveelheid afval. Daarnaast wil de VVD dat de gemeente terughoudend is met (volledig) kwijtschelden van deze heffing, omdat het natuurlijk niet betekent dat er minder afval geproduceerd wordt.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?