Investeren.

De VVD vindt het belangrijk dat Hagenaars naast lage lasten ook kunnen rekenen op uitstekende voorzieningen. Dit betekent zowel voorzieningen op het gebied van ondergrondse parkeerplaatsen en openbaar vervoer als voldoende groen in de wijken en veilige fietspaden. Om dit soort grote investeringen mogelijk te maken, wil de VVD het Haags Investeringsfonds oprichten. Dit Haags Investeringsfonds kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de gewenste bijdrage aan het Nationaal Groeifonds voor de Koningscorridor aan te vullen.

▶ De VVD wil dat er een Haags Investeringsfonds komt voor investeringen op de langere termijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in ondergrondse parkeergarages in woonwijken, bereikbaarheid en meer groen en water in de wijken. Meevallers op projecten, zoals bij de Rotterdamsebaan, moeten ten goede komen aan het fonds.

▶ Investeren voor de langere termijn betekent ook plannen voor de langere termijn. Hiervoor wil de VVD vaker werken met openbare meerjarenplannen. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpakken van hittestress door het aanleggen van meer groen of het terugbrengen van water op meer plaatsen van de stad. Deze plannen moeten samen met bewoners en ondernemers tot stand komen en duidelijk worden gecommuniceerd door de gemeente.

▶ De VVD wil daarnaast een revolverend duurzaamheidsfonds opzetten waar een groot deel van de resterende Enecogelden voor wordt ingezet. Hiermee kunnen bewoners en ondernemers investeringen doen, bijvoorbeeld voor isolatie van woningen en kantoren. De investering wordt door energiebesparing terugbetaald en vloeit terug naar het fonds.

▶ De VVD wil verder investeren in handhaving, onder andere in de uitbreiding van het aantal boa’s en de inzet van de Haagse Pandbrigade. Uitbreiding en onderhoud van groen verdient ook een stevige impuls.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?