Horeca

De horeca draagt bij aan een bruisend Den Haag: van beeldbepalende hotels tot Haagse gastronomie en van strandtenten tot gezellige cafés. Het zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, tot rust komen of juist feestvieren. De VVD is blij met het gevarieerde aanbod aan horeca. Dit geldt niet alleen in de binnenstad en de stranden, maar juist ook in de verschillende wijken die Den Haag rijk is.

▶ De VVD wil niet dat horeca de rekening krijgt van het uitbreiden van de woningvoorraad: er moet ruimte blijven voor horecaondernemers in de Haagse wijken. Horecaondernemingen vervullen een belangrijke sociale functie en houden wijken aantrekkelijk. Overlast moet voorkomen worden, maar bewoners moeten zich ook bewust zijn van waar ze gaan wonen.

▶ Winkelstraten moeten een goede balans houden tussen horeca en winkels. Branchering kan daarom noodzakelijk zijn, ook om het karakter van een winkelstraat te behouden. Soms verandert de vraag en is een nieuwe afweging tussen horeca, winkels en wonen gewenst. De VVD wil dat deze afweging periodiek gemaakt wordt in overleg met bedrijveninvesteringszones en bewonersverenigingen. De gemeente kan in overleg met ondernemers en vastgoedeigenaren ‘slapende’ horecavergunningen intrekken, om zo andere ondernemers de kans te geven.

▶ De VVD wil, waar dit meerwaarde biedt voor de wijk en dit landelijk mogelijk is gemaakt, ruimte geven aan overlap tussen horeca en detailhandel (‘blurring’), zodat horecaondernemers hun producten kunnen verkopen voor thuis en dat winkeliers ook een koffiehoek mogen inrichten.

▶ Het huidige horecavergunningsstelsel met drie categorieën is verouderd. De VVD wil in afstemming met het bestemmingsplan één type basisvergunning voor alle horeca, met een speciale categorie voor kleinschalige horeca.

▶ Mede dankzij de VVD is het Haagse terrassenbeleid versoepeld. Hierdoor is het aanvragen van een vergunning eenvoudiger geworden. Daarnaast kan er meer ruimte voor terrassen komen op pleinen of parkeerplaatsen in het terrasseizoen, als bewoners en ondernemers hiermee instemmen. De VVD is groot voorstander van deze aanpak, waarbij ondernemers en bewoners samen over de wijk beslissen.

▶ Veel strandtenthouders hoefden in 2020 hun strandtenten niet af te breken na het eerste coronajaar. De VVD heeft zich ervoor ingezet dat dit ook in 2021 het geval zou zijn, vanwege het door corona verkorte seizoen. Voor de toekomst is de VVD voor een beperkte uitbreiding van het aantal strandtenten dat jaarrond geëxploiteerd mag worden.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?