Terug naar nieuwsoverzicht

Haagse VVD in het nieuws: ‘Regel huurverlaging bij schimmelvorming’

‘Dagblad070.nl, 18 april 2021

Onlangs hebben de fracties van de Haagse VVD en Hart voor Den Haag/Groep de Mos, kennisgenomen van de aanhoudende problematiek omtrent schimmelvorming in Haagse sociale huurwoningen. Een probleem dat flink ten koste gaat van de leefbaarheid en woonplezier in Den Haag. Raadsleden Jan Pronk (VVD) en William de Blok (Hart voor Den Haag) roepen het gemeentebestuur dan ook op om met sociale en private verhuurders in gesprek te gaan en met een plan van aanpak te komen om huurders beter te informeren en te voorzien van middelen om huurverlaging aan te vragen

‘Op dit moment hebben huurders via de wet mogelijkheden om onder bepaalde voorwaarden huurverlaging of -opschorting te verkrijgen van de verhuurder, het is aan de lokale overheid om hier ondersteuning in te bieden en huurders wegwijs in te maken’, aldus Pronk.

De partijen zouden graag zien dat de gemeente een informatiepagina inricht op de website van de gemeente met daarop standaard voorbeeldcorrespondentie voor verhuurders voor het verzoeken tot huurverlaging richting huurders. De Blok; ‘De aanpak van vocht en schimmel heeft nog niet geleid tot het oplossen van dit probleem voor de huurders in Den Haag, dat is onacceptabel. Leefbaarheid en prettig wonen staat voorop en we hopen dit door middel van deze plannen nu te regelen.’

Deel dit op social media