Terug naar nieuwsoverzicht

Haagse VVD in het nieuws: ‘Den Haag legt ‘verkamering’ nog verder aan banden’

Zaterdag 22 mei – Omroep West

Het vertimmeren van woningen voor de kamerverhuur wordt in een groter deel van Den Haag verboden. De gemeente was al van plan om verkamering in wijken met goedkope woningen te verbieden. Op initiatief van de gemeenteraad worden daar wijken met middeldure woningen aan toegevoegd. Dat betekent dat er ook een halt op komt in onder meer de Bomen- en Bloemenbuurt, Scheveningen, Duindorp, Waldeck en Loosduinen.

Bewonersorganisaties die hadden aangedrongen op nog stengere eisen voor verkamering, zijn blij. ‘Wij zijn weer een stap verder’, aldus Jacob Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout. Hij pleitte eind april al mede namens zeven andere wijken voor het hanteren van nog verdergaande richtlijnen voor de vertimmering van woningen.

De gemeenteraad heeft deze week plannen van wethouder Martijn Balster (PvdA) om vastgoedcowboys een halt toe te roepen aangescherpt. ‘We willen schaarse woningen beschermen tegen verkamering’, aldus het VVD-raadslid Jan Pronk. Hij diende een van de aangenomen voorstellen in om de huisvestingsverordening van de gemeente nog verder aan te passen, zodat het nog lastiger wordt voor beleggers om ze op te splitsen in kamertjes.

Portieken veranderen dramatisch

Pronk: ‘Ik word wekelijks, dagelijks gebeld door mensen die het portiek waarin ze wonen dramatisch zien veranderen. Je zal maar naar grote tevredenheid in pakweg de Populierstraat wonen en merken dat een belegger de woningen om je heen opkoopt om ze te vertimmeren. Verschrikkelijk.’

Daarom kwam hij tijdens de raadsvergadering met een plan om vergunningsaanvragen voor verkamering te niet alleen te weigeren voor wijken met woningen met gemiddelde WOZ-waarde die valt in het goedkope segment – zoals in de plannen van de wethouder stond -, maar ook voor die met een waarde die valt in het middeldure segment. Want volgens de liberaal is hier sprake van ‘schaarste en toenemende spanning op de woningmarkt door de oprukkende verkamering’.

Wethouder niet enthousiast

De Haagse wethouder Balster is niet enthousiast over die aanpassing, zei hij tijdens de vergadering. Volgens hem zou het juridisch niet houdbaar zijn. Maar Pronk had ook advies gezocht en daaruit zou blijken dat er geen bezwaren zijn. Hij kreeg daarvoor steun van zijn eigen partij, CDA, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, Islam Democraten, PVV, SP en Partij voor de Dieren.

Verder naam de raad ook een voorstel van de Partij voor de Dieren aan om een aantal dichtbevolkte wijken een verbod op verkamering in te stellen. Daarbij gaat het om Scheveningen, Bomen- en Bloemenbuurt, Archipelbuurt en Bezuidenhout. Die woningen in deze wijken vallen voor een deel ook onder het voorstel van de VVD, zodat ze nu in feite ‘dubbel’ worden beschermd. Raadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren zegt dat hij niet principieel tegen verkamering is. ‘Maar er moet wel goed worden gekeken naar de gevolgen. Als je te veel toestaat, kan de leefbaarheid onder druk komen te staan.’

Balster gaat bovendien op verzoek van de raad onderzoek doen naar de mogelijkheid om de bevolkingsdichtheid van een wijk mee te wegen bij verkamering. Daarvoor hadden de bewonersorganisaties onder aanvoering van het Bezuidenhout drie weken geleden ook gepleit.

Deel dit op social media