Terug naar nieuwsoverzicht

Haagse VVD in het nieuws:‘De Haagse VVD komt met een van de grootste vergroeningsplannen voor de Haagse binnenstad ooit: de Haagse Lanen’

Woensdag 16 juni – Bewonersorganisatiekrant Havenkwartier

We hebben een hartelijke opening. De wethouder wil graag weten hoe vaak het wijkblad uitkomt, en hoe we het inrichten. En haar woordvoerder, die ook nabij is, stelt voor om een extra leuke foto van de wethouder te sturen. ‘Want de officiële gemeentefoto’s die er zijn van de wethouder vinden we eigenlijk een beetje saaie en formele foto’s.’ We zijn benieuwd wat we toegezonden krijgen.

In een van de interviews die met de wethouder werd afgenomen in de aanloop naar haar wethouderschap vertelde zij dat het leven zelfstandig is in te richten. We zijn nieuwsgierig naar hoe ze dat bedoelt, en het gaat eerst over haar portefeuille.

Eigen keuzes, en verantwoordelijkheid

‘Mijn portefeuille gaat over mensen, jongeren, ouderen… Mensen dus, die in mijn levensvisie zelf verantwoordelijk zijn voor hoe ze hun leven inrichten, waar ze leven, wonen en waar ze naar toe willen. Alleen als zij dat echt niet kunnen, helpen wij hen uiteraard: met directe hulp, of door te faciliteren dat zij uiteindelijk weer op eigen benen kunnen staan, zoals in de jeugdzorg’.

De wethouder is voor het behoud van zelfstandigheid, zo lang mogelijk. Met bijvoorbeeld hulp van zorginnovatie is veel mogelijk. ‘Als stadsbestuur zien wij enorme kansen; niet alleen in de technologische vernieuwing zelf, maar ook in de grote veranderkracht die ondernemers, investeerders en het onderwijs met zich meebrengen. Door die werelden te koppelen aan die van het sociale domein verwachten we zorg en ondersteuning slimmer te kunnen organiseren en mensen te helpen langer en aangenamer zelfstandig te blijven. Met ons actieprogramma Zorg en Innovatie richten wij ons onder meer op technologie voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag, van jong tot oud. Technologie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van leven te verbeteren’.

En ze vertelt, ‘de gezondheidsverschillen zijn groot in Den Haag en we kijken in de wijken, waar de gezondheidsstatus van mensen heel laag is, naar wat we daar met de huisarts en met de anderhalvelijns zorg in de wijken, en met welzijn, kunnen doen voor mensen om aan hun gezondheid te werken.’

‘Zelf heb ik tot m’n achttiende in Suriname gewoond. En toen ik hier dertig jaar geleden kwam was dat omdat ik mezelf verder kon ontwikkelen en ontplooien. En dat kun je altijd in het leven doen als je keuzes hebt, en ook gebruik maakt van die keuzes.’ En daarmee wil de wethouder niet zeggen dat je gewoon maar doet in je leven wat je wilt en kunt. ‘Maar dat je ook bewust nadenkt, wantoveral waar je gaat, daar leef je met anderen en tussen andere mensen’. Het is niet allemaal vrijheid blijheid vindt de wethouder, ‘je houdt rekening met elkaar, dat is belangrijk voor ons hier. Ook hier in een stad als Den Haag waar best veel mensen wonen nu, waar we nogal wat issues hebben….’ Het gaat er bij haar om ‘Welke keuzes blijf je maken als mens om je leven op een fijne manier in te richten…’

Blijf elkaar bellen, en vergeet je opa en oma niet!

We vragen de wethouder wat wij voor jongeren heeft kunnen doen de afgelopen (corona) anderhalf jaar, om elkaar op een constructieve manier te ontmoeten. ‘Corona heeft tot een enorme crisis geleid. In het begin was het ingewikkeld. Het begon in maart vorig jaar en alles ging op slot. De eerste twee drie maanden ging het alleen over beschermingsmiddelen, en dat was best ingewikkeld. Iedereen was thuis, scholen dicht, ontmoetingsplekken dicht, buurthuizen, clubhuizen dicht, dat was heel spannend. Ook op jongeren was de impact groot.

Thuis op elkaars lip zitten, scholen en buurthuizen dicht: het risico op sociaal isolement lag steeds op de loer. Daarom hebben we daar als stadsbestuur ook stevig op ingezet, met heel veel geld en activiteiten.

Vanuit het stadhuis is men toen óók begonnen met acties tegen eenzaamheid, ook voor jongeren. ‘We hebben toen gezegd, en wat jong volwassenen ook motiveerde, blijf elkaar bellen en vergeet je opa en oma niet. En we hebben kleine en grote vrijwilligersorganisaties, buurthuizen, welzijn, verpleegzorg, feitelijk iedereen gevraagd van doe iets met je achterban, iedereen. Vanuit Scheveningen zijn veel verzoeken gekomen voor Lief en Leedstraten. ’ Zij herinnert zich de honderdste Lief- en Leedstraat, in Scheveningen: de Dirk Hoogenraadstraat met gangmaker Gonneke. Elke Lief en Leedstraat begint bij iemand, die als gangmaker de eigen straat aanmeldt. Zie daarvoor ook Rond de Haven 2020-3 waarin het Lief en Leed initiatief van Esther rond het St. Aldegondeplein wordt omschreven. Den Haag telt er inmiddels ruim 200. Lief en Leedstraten zijn mede door corona heel erg populair geworden.

‘Er was de grote ‘opa en oma belactie’, en samen met professionals en met de mensen van de jeugdteams hebben we een website opgericht voor gezinnen. Want wat doe je als je beperkt bent. De kinderen zijn thuis; de scholen zijn dicht. Wat kun je allemaal doen, met wie kun je bellen en praten enzovoort. Dat was in het begin, waar we mee zijn begonnen, zodat ouders toch zoveel mogelijk raad wisten met de situatie waarin men beland was.’

We brengen in dat ouderen onder ons op Scheveningen zijn opgegroeid met voorzieningen voor jongeren zoals jeugdhonken, en voetbalkooien die weer worden gesloten of worden weggehaald. En we stellen dat je kan zeggen dat vanuit corona veel niet mogelijk is, maar ondertussen zijn dit soort voorzieningen nog niet weer tot stand gekomen. Dit soort hele specifieke activiteiten om met jongeren aan de gang te gaan, dat wordt node gemist op Scheveningen.

In relatie tot bijvoorbeeld de voetbalkooi op de Houtrustweg heeft de gemeente onvoldoende aan projectontwikkelaars, makelaars en nieuwe bewoners aangegeven, dat de bestaande voetbalkooi om bouwtechnische redenen even weggehaald werd, maar gewoon – zelfs in verbeterde vorm – weer terug zou komen. En nu zitten we, terwijl de procedures gaande zijn, in een bureaucratisch verhaal, terwijl jongeren al in een eeuwigheid geen middelen en mogelijkheid hebben.

Een grootscheepse vergroening van de Haagse binnenstad, dat behelst het initiatiefvoorstel ‘Haagse Lanen’, ingediend door het gemeenteraadslid Det Regts van de VVD. “Dit plan verheft de binnenstad van Den Haag tot de internationale allure en schoonheid die de stad verdient,” stelt Regts trots en resoluut.
Dit plan voor een groene long in een versteende stad zal het gebied dekken van de Hofvijver tot en met het Spuiplein voor het nieuwe cultuurcomplex Amare. Het gebied van ongeveer 1 kilometer lang zal in volle breedte worden ontsteend en voorzien van grind of ander waterdoorlatend materiaal zoals op de Lange Vijverberg. Daarnaast wordt het beplant met dubbele bomenrijen, met als voorbeeld de Tuilerieën in Parijs. Zo ontstaat een groene wandel en fietsverbinding van de Haagse binnenstad via de Lange Vijverberg, het Lange Voorhout, de Koekamp met het Haagse bos. “Het voornemen de oude Hofgracht te herstellen past uitstekend in dit project,” voegt Regts toe.

Milieu, gezondheid, leefklimaat
De voordelen van dit groene autovrije wandel- en fietsgebied hebben volgens Regts zowel betrekking op het klimaat, de leefbaarheid als de gezondheid: “Door bijvoorbeeld de natuurlijk afwatering van het hele gebied, verbetering van de leefomgeving voor insecten en vogels en verkoeling van de binnenstad in de steeds heter wordende zomers.”

Daarnaast zorgt de vergroening voor opname van CO2 uitstoot en afvanging van fijnstof, waardoor een gezonder leefklimaat ontstaat. “De grote kwaliteitsverbetering van de binnenstad betekent dat de steenwoestijn verandert in een aangenaam groen verblijfsgebied, grenzend aan het centrale winkelgebied van de stad en het Binnenhof,” benadrukt Regts.

Economisch impuls
Deze verfraaiing van de binnenstad zal een belangrijke economische impuls geven, omdat de Haagse Lanen een grote aantrekkingskracht op inwoners en toeristen zal hebben. “Milieu, leefbaarheid en economie gaan hand-in-hand in dit plan,” legt Regts uit.

Uitvoering
De indiener van het ontwerp Raadsbesluit wil dat nog in de huidige collegeperiode een begin gemaakt wordt met de politieke besluitvorming van het plan, dat vervolgens door het volgende college van B&W (na de verkiezingen in maart 2022) kan worden uitgevoerd.

Klik hieronder om het gehele plan te lezen:

De Haagse Lanen

Deel dit op social media