Haags ondernemerschap.

De VVD wil een langetermijnvisie voor de Haagse economie waarin ondernemerschap centraal staat. We jagen ondernemers niet de stad uit voor steeds meer woningbouw, maar wijzen ruimte aan voor maakindustrie en beschermen onze bedrijventerreinen en maken deze toekomstbestendig. Zo geven we ondernemers de ruimte te ondernemen. De VVD wil voor ondernemers betere dienstverlening, voorspelbaar en duidelijk beleid, meer ruimte, meer investeringen en lage lokale lasten.

▶ De VVD wil dat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. De gemeente moet een stip op de horizon zetten met concrete stappen om daar komen, onder meer voor duurzaamheid en de toekomst van bedrijventerreinen. Alleen da kunnen ondernemers investeren in de stad.

▶ De VVD wil ondernemers stimuleren naar duurzaamheid. De gemeente moet stoppen met overbodige maatregelen die niet werken en ondernemers alleen maar tot last zijn. De VVD ziet liever dat de gemeente onderzoekt of duurzaamheidsinvesteringen met regelingen voor ondernemers te vergemakkelijken of aan te moedigen zijn.

▶ Den Haag profileert zich uitgesproken als ondernemende stad: we investeren additioneel €4 miljoen in de Haagse economie en evenementen. 

▶ In de haven van Scheveningen kiest de VVD voor voldoende kaderuimte voor activiteiten zoals offshore en maken we walstroom mogelijk. Zo investeren we in een innovatieve en bedrijvige haven en pakken we de kansen voor verduurzaming. De gemeente moet hierbij gebruikmaken van financieringsmogelijkheden vanuit de Rijksoverheid.

▶ De VVD wil dat bedrijvigheid in de stad mogelijk blijft en wil daarom investeren in Haagse maakindustrie. Voor het bedrijventerrein Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek (ZKD) in Zuidwest wordt zoals beloofd een herstructureringsplan opgesteld. In de Binckhorst willen we bedrijvigheid en werkgelegenheid behouden. 

▶ We dagen Haagse ondernemers uit samen met onderwijsinstellingen in en om Den Haag grote uitdagingen op te lossen, bijvoorbeeld het verduurzamen van Haagse woningen. 

▶ We versterken de binnenstad door in te zetten op een verscheidenheid aan functies: horeca, retail, vermaak en cultuur. De VVD wil wonen boven winkels en horecapanden stimuleren door hiervoor te versoepelen. De stad moet blijven investeren in een aantrekkelijke binnenstad, ook om de concurrentie aan te kunnen met The Mall of The Netherlands.

▶ Door de hele stad gaan we leegstand tegen en zetten we in op vitale bruisende wijken. We zorgen dat er een gebalanceerd plan ligt voor bijvoorbeeld verdichting en transformatie van winkels en horeca, waarbij overconcentratie wordt voorkomen door branchering. Dit plan wordt samen met ondernemers en vastgoedeigenaren opgesteld. Bij leegstand wordt de volledige OZB aan de eigenaar van het pand in rekening gebracht. 

▶ De VVD wil Ypenburg uitroepen tot ‘Composite Valley’. In Ypenburg zijn diverse bedrijven gevestigd die zich met deze innovatieve lichtgewicht materialen bezighouden. Composite Valley moet een innovatief, ondernemend kenniscentrum worden voor alles wat met composieten te maken heeft. Kennis zoals van de TU Delft, InHolland, het ROC, TNO en andere partijen komt hier samen. Zo trekken we nog meer werkgelegenheid, innovatie en investeerders aan.

▶ De VVD ziet daarnaast veel kansen voor de Haagse economie op het snijvlak van technologie en overheid, de zogeheten govtech. De VVD wil dat Den Haag pioniert als eerste klant voor nieuwe oplossingen en vooroploopt met het aantrekken, samenbrengen en ontwikkelen van talent. In deze geest moet de gemeente Den Haag mede voorop lopen met het organiseren van hackathons en open innovatiechallenges, zodat ook startende ondernemers en innovatieteams die nog geen compleet product hebben, meekomen in de aanbesteding. De gemeente zou, indien succesvol, deze bijvoorbeeld kunnen ondersteunen met een voorschot op een uiteindelijke order.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?