Financieel overzicht.

Het financieel overzicht betreft een voorlopige versie. Dit overzicht is opgesteld op het moment dat nog veel onduidelijk was rondom de kabinetsformatie. De formatie kan financiële consequenties hebben voor gemeenten. Daarnaast was de commissie in afwachting van de uitvoering van de motie-De Graaf met financiële heroverwegingen. Het overzicht moet op basis hiervan nog geactualiseerd worden. De VVD vindt het belangrijk duidelijk te zijn over financiële keuzes en wil dus geen programma zonder financieel overzicht opstellen.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?