Financieel gezond.

Schuldenproblematiek is een probleem voor een groeiend aantal huishoudens. Het is ook een complex probleem dat verder gaat dan het uitgavenpatroon. Het kan iedereen overkomen. Een ingrijpende gebeurtenis, problemen binnen het gezin of verliezen als ondernemer kunnen zorgen voor een sneeuwbaleffect van opstapelende financiële, sociale en mentale problemen. De VVD vindt het belangrijk dat er werk wordt gemaakt van een financieel gezond Den Haag.

De gemeente Den Haag werkt al in Schuldenlab 070 samen met publieke en private partners om innovatieve oplossingen te vinden voor zowel armoede en schuldenproblematiek. Ook is de gemeente aangesloten bij de Schuldhulproute om te voorkomen dat het sneeuwbaleffect ontstaat. Daarnaast zijn er organisaties zoals Over Rood waarbij ondernemers elkaar helpen met financiële problemen, die gesteund worden door de gemeente.

▶ Bij problematische schulden moet de gemeente allereerst zorgen voor ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. De VVD wil daarbij inzetten op dienstverlening die snel kan optreden en met een bredere blik kan kijken wat er naast de schuldenproblematiek mogelijk nog meer speelt.

▶ De VVD wil dat de gemeente ook de eigen dienstverlening verbetert en bureaucratie terugdringt. De Schulphulproute is nu nog bezaaid met te veel formulieren.

▶ De VVD wil inzetten op preventie van problematische schulden. We ondersteunen initiatieven waarbij jonge Hagenaars door ervaringsdeskundigen leren budgetteren en met geld omgaan. Daarnaast is vroegsignalering van belang: zo kan er hulp geboden worden voordat schulden problematische vormen aannemen. Deze vroegsignalering kan via school, wijkteams, jongerenwerk ed. gebeuren. Hulp kan komen van mensen waarmee de jongeren zich kunnen identificeren.

▶ De VVD wil dat er voldoende oog is voor (kleine) ondernemers die ook slecht bij kas zitten. Initiatieven en hulpverlening voor ondernemers die een schuld hebben, zoals Over Rood, moeten dan ook gesteund blijven worden.

▶ Ondernemers in het mkb die schuldeiser zijn, moeten niet de klappen vangen. Wat voor een grote onderneming of de gemeente een geval van afschrijven is, is voor kleinere ondernemers een financiële strop. De VVD wil dat de gemeente als grote schuldeiser achter het mkb in de rij aansluit.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?