ALV Verkiezingsprogramma

Wij nodigen je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 23 oktober a.s.. Tijdens deze ALV gaan wij het verkiezingsprogramma en de voorlopige groslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vaststellen.

Vanaf 09:30 uur zal de inloop zijn in het Museum van Beeld en Geluid aan de Zeestraat 82 te Den Haag. Op deze locatie gelden de coronamaatregelen zoals deze in de horeca gelden, en dien je een geldige QR code te laten zien bij binnenkomst.

De agenda voor de ALV luidt als volgt:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 06.09.2021 (geplaatst op mijnVVD).
3. Benoeming notulen- en stemcommissie
4. Mededelingen
5. Vaststellen voorlopige groslijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De concept voorlopige groslijst is op 01.10.2021 geplaatst op mijnVVD en op onze (nieuwe!) website.
6. Vaststellen verkiezingeprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Het concept verkiezingsprogramma is op 01.10.2021 geplaatst op mijnVVD en op onze website. Amendementen konden tot 13.10.2021 12:00 uur worden ingediend en worden op 16.10.2021 met advies verzonden aan de leden.
7. Rondvraag
8. Sluiting

Aangezien de vergadering tot ca. 15:00 uur zal duren, bestaat de mogelijkheid een lunchpakket te bestellen tegen een vergoeding van €14,50. Bij het aanmelden kun je aangeven of je hiervan gebruik wenst te maken.

Je kunt je aanmelden tot 20 oktober 18:00 uur via onderstaande button.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI8w1tc8ZbW2rMShJatrY4-3h995UFwJNVHtfKM_ZnzNZ7Nw/viewform

Datum

okt 23 2021
Expired!

Tijd

10:00 am - 5:00 pm
Categorie