Een ondernemend Den haag

Den Haag is een hele mooie stad. Niet alleen om in te wonen, maar ook om bijvoorbeeld een dagje of een nachtje op bezoek te gaan. En dat is mede dankzij onze Haagse ondernemers. Onder andere de ondernemers zorgen ervoor dat Den Haag de mooie stad is die ze nu is en daarom moet de gemeente het hen zo makkelijk mogelijk maken. Dat kan bijvoorbeeld door een solide lange termijn visie, maar daar zijn meer dingen voor nodig vindt de Haagse VVD.

Wat gaat de Haagse VVD de komende vier jaar doen voor de Haagse ondernemers?

 • Er moet meer ruimte komen voor ondernemende Hagenaars. Zij moeten meer ruimte krijgen van de gemeente en moeten gestimuleerd worden in plaats van gefrustreerd!
 • Het Haagse verblijfsklimaat moet beter: dit betekent niet alleen een mooie en bereikbare omgeving, maar ook een goede digitale infrastructuur.
 • Het mixen van horeca en detailhandel moet makkelijker mogelijk zijn.
 • De handhaving van de gemeente moet ondernemersvriendelijker worden en allereerst starten met heldere communicatie over regels. Bij overtredingen moeten ondernemers eerst in staat worden gesteld hun fout/vergissing te herstellen.
  Het aanvragen van een vergunning bij de gemeente moet veel makkelijker worden. Als er bijvoorbeeld in een situatie niets is veranderd moet een vergunning simpel kunnen worden verlengd, zodat wordt voorkomen dat ondernemers eenzelfde vergunning steeds opnieuw moeten aanvragen.
 • Het contact tussen gemeente en bedrijfsleven kan beter, daarom komt er een vast betrouwbaar digitaal aanspreekpunt.
Wat heeft de Haagse VVD al gedaan om Den Haag vriendelijker te maken voor ondernemers?
 • Als het aan de Haagse VVD ligt, dan maken we het de Haagse ondernemer zo makkelijk mogelijk. Hier hebben we de afgelopen jaren al een begin mee gemaakt dankzij de volgende successen:
  1. Als schilder weet je nu natuurlijk nog niet of het over drie weken goed weer is om een huis te schilderen. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat je nu alleen nog maar een melding hoeft te doen voor het plaatsen van een steiger in plaats van dat je een vergunning moet aanvragen. Dit gaat veel gemakkelijker en hoeft minder lang vantevoren.
  2. Hoe fijn is het als je in de speeltuin bent en je even een lekker kopje koffie of ijsje kunt nemen? Wij hebben ervoor gezorgd dat de de verkoop van eten en drinken op straat met karretjes, scooters, trucks en andere verplaatsbare verkooppunten op meer plekken in de stad mogelijk wordt.
  3. Ondernemers dragen bij aan een aantrekkelijk Den Haag en daarom moet het hen zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Helaas gebeurt dit nog niet altijd. Soms worden zij zelfs ronduit tegengewerkt, bijvoorbeeld een ondernemer die een avondwinkelvergunning wil aanvragen bij de gemeente. We zijn blij dat de Haagse winkeltijdenverordening nu is aangepast dankzij de Haagse VVD.
  4. Terrassen moeten er natuurlijk netjes bijliggen, maar ondernemers moeten wel zelf de vrijheid hebben hoe zij hun terras willen inrichten. Daarom is het goed nieuws dat het terrassenbeleid versoepeld is.
 • Onze Haagse ondernemers leveren ook een belangrijke bijdrage aan een mooier Den Haag en als gemeente moeten we het ook voor hen opnemen wanneer dat nodig is.
 • De Scheveningse vissers hebben het de laatste tijd zwaar te verduren gehad: door de Brexit, de windmolenparken op zee en het (dreigende) verbod op de pulsvisserij wordt het hen soms erg lastig gemaakt. Wij hebben aandacht gevraagd en blijven aandacht vragen voor hun positie bij onze landelijke collega’s.
 • Er wordt, ook in Den Haag, steeds meer gebruik gemaakt van Airbnb. Deze toename mag alleen niet ten koste gaan van omwonenden en Haagse hoteleigenaren! Het mag niet zo zijn dat omwonenden overlast ervaren van Airbnb-verhuur of dat Haagse hoteleigenaren tegen strengere regels aanlopen dan de Airbnb-verhuurders.
 • Iedereen moet te allen tijde veilig kunnen ondernemen. Daarom zijn we blij dat dankzij de VVD het bedelverbod en het rooftassenverbod zijn opgenomen in de APV. Ook hebben we aandacht gevraagd en blijven we aandacht vragen voor de inzet van flexibel cameratoezicht om zo het veiligheidsgevoel van onze Haagse ondernemers te vergroten

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?