Een groen Den Haag

Den Haag is een groene stad en de Haagse VVD vindt het heel belangrijk dat Den Haag ook een groene stad blijft. De groei van de stad mag nooit ten koste gaan van parken en plantsoenen, want dat is slecht voor het verblijfsklimaat, de luchtkwaliteit en de klimaatbestendigheid van de stad.

Hoe gaat de VVD ervoor zorgen dat Den Haag een mooie groene stad blijft?

 • De komende vier jaar willen wij per wijk de tien meest versteende plekken vergroenen.
 • Bij alle herinrichtingen moet het groen zoveel mogelijk worden behouden of vervangen en komt per saldo meer groen terug.
 • Er moet meer geïnvesteerd worden in goede variatie van beplanting.
 • Het onderzoek in samenwerking met bijv. de Universiteit van Wageningen moet worden uitgebreid, want hoe meer kennis we hebben, hoe beter het groen beheerd kan worden. En dit kan noodzakelijke kap van bomen in de toekomst voorkomen.
 • Elke gekapte boom wordt vervangen door een nieuwe boom, maar wel op een plek waar deze boom ook echt een goede toekomst heeft.
 • We willen o.a. de Bosjes van Pex en de Bosjes van Poot mooier maken.

 

Wat heeft de VVD al gedaan om Den Haag groener te maken?

 • We houden de bomenbestand op peil en dit is een mooie prestatie gezien het feit dat er de afgelopen jaren ook veel bomen gepakt moesten worden. Het aantal straatbomen in Den Haag is in de afgelopen jaren ook licht gestegen van 115.700 begin 2011 naar 116.500 begin 2016.
 • We hebben flink geïnvesteerd in het wijk- en buurtgroen. Wij hebben structureel geld beschikbaar gemaakt (0,7 miljoen euro) voor de renovatie van het wijk- en buurtgroen, hierdoor kan er jaarlijks minimaal 20.000 m2 gerenoveerd worden.
 • De VVD maakt Den Haag groener (en mooier groen!) Het bestaande groen in de straat, in het wijkpark en in de grote groengebieden mooier maken, was voor de VVD niet genoeg. We wilden Den Haag ook nóg groener maken. Daarom is er begonnen met het vervangen van stenen door planten en steeds meer grijs moet groen worden. Hier hebben wij in 2015 een begin mee gemaakt. Den Haag is in 2017 mede hierdoor uitgeroepen tot groenste stad van Nederland.
 • Maar we zorgen ook voor een veilige leefomgeving, voor jou en voor de mensen om wie je geeft. En dat betekent dat er soms bomen gekapt moeten worden.
 • We hebben de kwaliteit van onze grote groengebieden flink verbeterd, bijv. landgoed Oosterbeek, het Westduinpark, Marlot en Ockenburgh.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?