Een gemeente die werkt.

De VVD wil dat bewoners en ondernemers weten waar ze aan toe zijn, zodat ze op basis daarvan hun beslissingen kunnen nemen. Niets is zo vervelend als een gemeente die iedere vier jaar radicaal het roer omgooit, of een regeling waarvan het potje toch ineens leeg blijkt te zijn. Regels en regelingen moeten duidelijk, voorspelbaar en transparant zijn.

De VVD wil dat alle afdelingen inzetten op toegankelijke dienstverlening van hoog niveau, of dat nu digitaal is of met persoonlijk contact. Daarbij wil de VVD zo veel mogelijk werken via één loket en één contactpersoon, zodat de gemeente niet een bureaucratisch orgaan is zonder gezicht. Bewoners en ondernemers moeten niet van het kastje naar de muur gestuurd worden of eindeloos formulieren invullen.

▶ De VVD staat voor een stadsbestuur dat werkt op basis van stabiliteit, transparantie en integriteit. Voor benoeming worden wethouders op integriteit gescreend. Het moet duidelijk zijn wat de regels in Den Haag zijn en hoe de gemeente deze regels toepast en handhaaft.

▶ De VVD wil uitgaan van vertrouwen. Handhaving moet zich richten op de echte fraudeurs en veroorzakers van overlast, niet mensen die zich een keer vergissen.

▶ In contact met bewoners en ondernemers moet de ‘hart-wet-eurobalans’ toegepast worden: dit geeft de ambtenaar ruimte te doen wat nodig is, op basis van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Ambtenaren worden hierop getraind en regels die maatwerk in de weg staan, schaffen we af.

▶ De VVD wil dat de gemeente één app ontwikkelt waar Hagenaars terecht kunnen voor al het contact met de gemeente. Het gaat dan om alles van meldingen over de buitenruimte en woonoverlast tot informatie over participatie, toiletten of voor ondernemers.

▶ De VVD vindt het van groot belang dat bewoners en ondernemers serieus genomen worden bij participatie. De VVD wil niet alleen participatie versterken, maar ook inzetten op betere informatievoorziening. De gemeente informeert proactief de bewoners over bouwplannen of andere projecten die invloed hebben op de leefbaarheid. Als bewoners de bouwplannen van de buren willen inzien, dan moet dat digitaal kunnen. De gemeente geeft helder aan welke invloed bewoners hebben op welk moment.

▶ Het aanvragen van een vergunning moet zo eenvoudig en digitaal mogelijk kunnen. Bij het verlengen is dit bij voorkeur slechts een druk op de knop. Zo kost een vergunning minder tijd en minder geld, zowel voor de aanvrager als de gemeente.

▶ Het Ondernemersloket dat er dankzij de VVD is gekomen, moet het enige loket zijn dat de ondernemer nodig heeft voor gemeentelijke zaken. Zo hoeft de ondernemer niet op zoek wat bij welke afdeling thuishoort. Het loket moet toegankelijk en flexibel zijn: ruimer open, dichter bij de ondernemer en ook digitaal.

▶ De VVD wil gemeentelijke dienstverlening ‘aan huis’ uitbreiden. Als de huidige proef goed verloopt, wordt het voor iedere Hagenaar mogelijk het paspoort of rijbewijs thuisbezorgd te krijgen. Ook voor andere dingen waarvoor bewoners nu naar het stadhuis moeten, zoals het aangeven van een geboorte, wordt het mogelijk dat de gemeente aan huis komt.

▶ Den Haag kent veel arbeidsmigranten en expats, waarvan een deel zich ook langere tijd aan de stad wil binden. De VVD wil dat de gemeente voor deze internationale bewoners passende dienstverlening en informatie aanbiedt. Het gaat daarbij om informatievoorziening over gemeentebesluiten, maar ook over gemeenteraadsverkiezingen.

▶ De gemeente maakt al volop gebruik van data en technologie. De VVD wil dat de gemeente zo vaak mogelijk als launching customer een impuls geeft aan Haagse digitale innovatieve bedrijven. De VVD wil dat de gemeente zo veel als mogelijk inzet op open data, zodat de data van de gemeente ook gebruikt kan worden voor slimme oplossingen.

▶ Besluiten moeten wel mensenwerk blijven en uitlegbaar zijn. De gemeente moet duidelijk zijn waarvoor automatisering en kunstmatige intelligentie worden ingezet en welke gegevens daarvoor worden gebruikt.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?