Cultuur

Den Haag kent een bloeiende cultuursector: het cultureel leven is sterk, mooi en divers. Den Haag is voor ons dé culturele hoofdstad: dans, musea, street art, muziek, festivals, erfgoed, pop en literatuur … Den Haag heeft het allemaal. De VVD is trots op dit aanbod en wil dat de gemeente dit actief uitdraagt, onder meer richting de Rijksoverheid. Zo zorgen we dat onze culturele instellingen de (financiële) waardering krijgen die ze verdienen. 

De Haagse cultuursector is veerkrachtig, sterk en ambitieus, maar kent ook de nodige uitdagingen. Een van die uitdagingen is een solide financiële basis, en het implementeren van de gedragscode voor de sector, de zogeheten Fair Practice Code. De VVD ziet ruimte in het huidige budget om de grootste uitdagingen aan te pakken en het belang van cultuur voor onze stad te onderstrepen. Dat doen we met extra middelen en het anders verdelen van bestaande middelen.

▶ De VVD wil een permanent gesprek tussen de gemeente en culturele sector, in plaats van eens per vier jaar bepalen of het aanbod in aanmerking komt voor subsidie. Dit permanente gesprek biedt ook meer inzicht voor toekomstige plannen. Daarbij moet de gemeente zich minder nadrukkelijk bemoeien met de inhoud.

▶ De gemeente moet het culturele aanbod niet alleen door een externe commissie van buiten de stad laten beoordelen, maar ook het Haagse culturele veld betrekken om gebruik te maken van de kennis die onze stad rijk is.

▶ De VVD vindt het belangrijk dat er ook voor nieuwkomers en het middenkader voldoende ruimte is.

▶ De VVD wil minder budget besteden aan de systeeminstellingen Cultuurschakel en Stroom. Door strakker te letten op de taken en uitvoering kan hierop zo €1 miljoen bespaard worden.

▶ Het cultuurbudget dat besteed wordt aan cultuureducatie stellen we voor de helft beschikbaar aan de cultuursector.

▶ Activiteiten gericht op integratie of bewegen wil de VVD niet langer uit het cultuurbudget financieren.

▶ De VVD wil dat bij instellingen met hoge salarissen gekort wordt op de subsidie: 100% van wat boven het maximum van de cao poppodia en -festivals uitkomt, wordt in mindering gebracht op de subsidie. Het vrijgekomen bedrag besteden we aan nieuwkomers in de sector.

▶ Gesubsidieerde instellingen met onnodig grote vermogens wil de VVD korten op subsidie. De VVD wil niet dat cultuurgeld op de plank blijft liggen.

▶ De €3 miljoen die binnen het huidige budget kan worden vrijgemaakt wil de VVD vooral besteden aan nieuwkomers en het middenkader en, in overleg met de sector, aan de Fair Practice Code. Daarnaast wordt structureel geïnvesteerd in topprogrammering voor in ieder geval Amare: een topgebouw verdient immers topprogrammering voor de gehele stad. Daarbij denken we aan een breed aanbod, van Hans Klok tot Di-rect en van Karsu tot Bach.

▶ Eventuele gaten in de verdere exploitatie van Amare stoppen we niet met geld vanuit de gemeente.

▶ Den Haag kent veel inwoners met een band met het voormalig Nederlands-Indië. Het officieel Indisch Monument gedenkt de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië zijn gevallen. Het monument herdenkt niet de slachtoffers die na deze periode zijn gevallen. De VVD wil zich daarom inzetten voor een bereikbaar monument in Den Haag ter nagedachtenis aan de slachtoffers die in de jaren 1941-1949 in Nederlands-Indië zijn gevallen.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?