Leren, sporten, en cultuur in Den Haag

Iedereen in Den Haag moet de kans krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Goed en gepast onderwijs zijn daarbij erg belangrijk, want dit onderwijs zorgt ervoor dat onze Haagse kinderen zich kunnen ontwikkelen en een vak leren dat bij hen past, of ze nu hoogbegaafd zijn of gouden handjes hebben. We hebben in Den Haag een heel goed en divers onderwijsaanbod, maar dat kan nog beter en daar wil de VVD zich de komende jaren hard voor maken! Maar voor talentontwikkeling is niet alleen goed onderwijs belangrijk. We moeten er ook voor zorgen dat alle Hagenaars zonder dat ze daar al te veel moeite voor moeten doen hun favoriete sport kunnen uitoefenen en in aanraking kunnen komen met ons brede en interessante cultuuraanbod.
Wat willen de komende vier jaar gaan doen?
onderwijs:
 • Den Haag moet zich de komende jaren verder ontwikkelen als universiteitsstad. Onder andere door meer ruimte te maken en te investeren in huisvesting en in te zetten op een sterk campusgevoel, bijvoorbeeld rondom station Hollands Spoor en Den Haag Centraal.
 • Het onderwijs, en vooral ook het ROC, moet beter aansluiten op de trends in het bedrijfsleven. Wij willen daarom dat het bedrijfsleven zoveel mogelijk betrokken wordt bij het onderwijs.
 • Als het aan de VVD ligt dan gaat er straks geen kind meer van school zonder startkwalificatie. Om dat te realiseren moet er meer worden ingezet op leerwerktrajecten en (praktisch) onderwijs op maat voor jongeren.
 • We willen het aanbod van bijzondere scholen vergroten: meer innovatief en tweetalig basis en middelbaar onderwijs in Den Haag.
 • Om goed mee te kunnen doen in Den Haag is het belangrijk dat je de taal goed spreekt. Daarom willen wij dat kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand een extra dagdeel naar de kinderopvang kunnen.
 • Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om het allerbeste onderwijs te volgen en het beste uit zichzelf te halen. De gemeente moet hen hierbij helpen.
 • Bewegen is gezond en daarom willen wij meer gym, sport en bewegen op school dan de wettelijke norm van twee uur.
 • Het lerarentekort moet aangepakt worden. De gemeente moet samen met de scholen een wervingscampagne starten om meer leraren te trekken.
sport:
 • Iedereen moet de sport kunnen doen die hij of zij wil. We moeten daarom de wachtlijsten aanpakken en samen met de clubs kijken hoe we zoveel mogelijk mensen aan het sporten kunnen krijgen.
 • De Haagse kust heeft veel mogelijkheden voor water- en strandsporters en deze mogelijkheden moeten beter benut worden, bijvoorbeeld door het aanleggen van een kunstrif.
 • We willen om het jaar minstens een topsportevenement met wereldwijd allure naar Den Haag halen.
 • Bewegen is goed en daarom moeten we het de Hagenaars zo makkelijk mogelijk maken om te gaan sporten. Daarom willen we meer sportmogelijkheden in de buitenlucht, bijvoorbeeld 100meter-bordjes langs de Ypenburgse Landingsbaan.
cultuur:
Den Haag is een prachtige stad met veel karakter, kunst, cultuur en historie. Veel mensen komen daarom graag een dagje naar Den Haag om onze highlights te bezoeken. Maar wat de VVD betreft zijn kunst en cultuur zoveel meer dan alleen vertier. Het aanbod van kunst en cultuur is een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat voor internationale instellingen en bedrijven. Ze maken onze stad aantrekkelijk en dat draagt bij aan een goede economie. We willen het aanbod en de kwaliteit van de Haagse kunst- en cultuurinstellingen daarom versterken en de ideeën hiervoor vind je in ons kunst- en cultuurplan.
Wat hebben we de afgelopen jaren al gedaan?
 • Dankzij de VVD is het aanmeldsysteem voor basisscholen aangepast. Ouders kunnen hun kinderen nu bij meerdere scholen aanmelden en hoeven dit ook pas te doen wanneer het kind drie jaar is. Ook het aanmeldsysteem voor middelbare scholen wordt dankzij de VVD aangepast.
 • We hebben ervoor gezorgd dat leraren makkelijker hun auto kunnen parkeren bij de Haagse scholen.
 • Kinderen met een taal- of ontwikkelachterstand moeten gratis een vijfde dagdeel voor kinderopvang krijgen. Het is belangrijk dat kinderen de Nederlandse taal spreken en daarom hebben we hier aandacht voor gevraagd en blijven we hier ook aandacht voor vragen.
 • Alle Haagse kinderen moeten van school met een startkwalificatie. Om dit aantal te verhogen hebben we gevraagd om het onderwijs meer samen te laten werken met het bedrijfsleven.
 • We hebben ervoor gezorgd dat meer mensen kunnen hockeyen en voetballen door extra velden te regelen voor hockeyclub Klein Zwitserland en de hockey- en voetbalvereniging in Wateringse Veld.
 • We zijn blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de tophockeyplannen: met deze plannen kunnen we het Haagse hockey naar een hoger niveau tillen met de High Performance hockey trainingsfaciliteit.
 • Op Scheveningen zijn enorm veel watersport-mogelijkheden en om deze nog beter te benutten, hebben wij om een surfrif voor de Scheveningse kust gevraagd.
 • We hebben gevraagd om duidelijke en eenduidige regels bij het aanvragen van cultuursubsidies, hiermee hebben we de mooie festivals Carnivale en Jazz in de Gracht kunnen helpen.
 • Onze grote Haagse culturele topinstellingen dreigde de dupe te worden van nieuw landelijk beleid. Wij hebben aandacht gevraagd voor deze instellingen, zoals het Mauritshuis en het Gemeentemuseum.
 • We hebben extra geld geregeld voor o.a. Branoul en Lonneke van Leth.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?