Haagse VVD: “Ze pakken problemen niet aan, maar doen aan symptoombestrijding.”

Het nieuwe coalitieakkoord is maandag 2 oktober gepresenteerd. “Niet aanpakken, maar doorschuiven.”, zo vat fractievoorzitter van de Haagse VVD Lotte van Basten Batenburg het coalitieakkoord samen. “Ze pakken problemen niet aan, maar doen aan symptoombestrijding.” De Haagse liberalen vrezen een enorme toename van overlast en onveiligheid. “De coalitie strooit met geld, maar veiligheid komt er […]

VVD wil geen opvang minderjarige asielzoekers tussen twee scholen

De Haagse VVD vindt het schandalig dat het college buurtbewoners totaal overvalt met de plaatsing van alleenstaande minderjarige asielzoekers in het B-aparthotel Kennedy, precies tussen een basisschool en een middelbare school. Zonder de buurt te betrekken worden hier vanaf volgende week 50 minderjarige asielzoekers geplaatst. De liberalen willen dat het college zijn besluit terugdraait: geef […]

Leuzen A12 moeten snel weg!

De Haagse VVD roept het college op om per direct de wanden van de A12-tunnelbak schoon te maken. Al vier maanden staan er teksten op de muren geklad. Lotte van Basten Batenburg, fractievoorzitter van de Haagse VVD is het zat. “Hoe langer die teksten er staan, hoe meer de daders worden beloond. Dus: maak die […]

Brief aan de onderhandelende partijen

Geachte heer Slob, Namens Hart voor Den Haag en de Haagse VVD reageren wij op uw uitnodiging om onderwerpen aan te brengen die wij graag terug zouden zien in een toekomstig coalitieakkoord waartoe 6 onderhandelende partijen nu een poging doen. Hart voor Den Haag en de Haagse VVD zetten in op: – Lastenverlichting, zoals: het […]

Pak illegale postercampagne aan!

Den Haag, 1 september 2023 – De Haagse VVD, Hart voor Den Haag en CDA Den Haag spreken gezamenlijk hun afkeuring uit over de illegale plakactie van volgelingen van Extinction Rebellion (XR). Zij hebben verspreid door Den Haag illegale posters hebben geplakt om mensen op te roepen deel te nemen aan een ‘trainingsdag’ voor een […]

Verslag verkenning Haagse gemeenteraad

Verkenner Arie Slob heeft maandag 14 augustus een verslag uitgebracht over de eerste fase van de verkenning voor de Haagse gemeenteraad. Slob adviseert om nadere verkennende gesprekken te gaan voeren met Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, SP en ChristenUnie/SGP over de mogelijkheden om samen een coalitie te vormen. De Haagse VVD-fractie […]

Fractievoorzitter op DenHaagFM over asielaanpak

De Haagse VVD heeft bezorgdheid geuit over de plannen van het college van BenW betreffende de nieuwe aanpak voor de opvang van asielzoekers in de stad. Het is van groot belang dat er eerst een grondig en openbaar debat plaatsvindt in de gemeenteraad voordat er concrete stappen worden gezet. Opmerkelijk is dat het college spreekt […]

Haagse VVD: Maak werk van looproute naar de Haven

Haagse VVD: Maak werk van looproute naar de Haven Den Haag, 20 juni 2023 De bezem moet door de omgeving rond de Toren van Oud. Dat vinden de Haagse VVD’ers Lotte van Basten Batenburg en Chris van der Helm. De toren zelf wordt na jarenlange leegstand eindelijk weer goed gebruikt. Maar de omgeving van de […]

Reactie Haagse VVD op de programmarekening 2022

Op 9 mei 2023 heeft de Haagse raad het concept van de programmarekening van 2022 ontvangen. Hierin legt het college verantwoording af over al het beleid dat in 2022 is uitgevoerd. De vraag die hierin voorop staat is; wat is er gedaan en wat heeft dit gekost? De fractie van de Haagse VVD vindt het goed dat het college […]