Terug naar nieuwsoverzicht

Brief aan de onderhandelende partijen

Geachte heer Slob,

Namens Hart voor Den Haag en de Haagse VVD reageren wij op uw uitnodiging om onderwerpen aan te brengen die wij graag terug zouden zien in een toekomstig coalitieakkoord waartoe 6 onderhandelende partijen nu een poging doen.

Hart voor Den Haag en de Haagse VVD zetten in op:

– Lastenverlichting, zoals: het verlagen van parkeertarieven, niet uitbreiden gebieden betaald parkeren, afschaffen hondenbelasting;
– Geen verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB), geen exorbitante verhogingen van de erfpacht;
– Meer geld voor veiligheid, economie/citymarketing, schoon, heel en groen. Daadkrachtige aanpak jeugdwerkloosheid/schooluitval;
– Ruimte voor ondernemers/winkeliers, ook op het strand;
– Bouwen voor Hagenaars op plekken waar dat goed kan (CID, Binckhorst, Zuidwest, met ruimte om de hoogte in te gaan). Hierbij voorrang voor Haagse woningzoekenden met economische en/of maatschappelijke gebondenheid (ook voorrang voor leraren, zorgpersoneel en agenten);
– Tegengaan van eenzaamheid, verbeteren (ouderen)zorg;
– Behoud vreugdevuren en consumenten vuurwerk, ondersteunen van de hengelsport en promoten van Noordzeevis/haring;
– Verbeteren doorstroming autoverkeer, met speciale aandacht voor de Schilderswijk.
– Meer inspraak bewoners, ook bij moeilijke beslissingen;
– Werken aan een betere bestuurscultuur, waaronder: hoofdlijnen akkoord met ruimte en respect voor de raad, betere ondersteuning van de raad, eerlijke informatie, ook over grote projecten (met de Rotterdamsbaan als goed voorbeeld), tijd voor goede besluitvorming, ruimte voor gezonde tegenspraak, ook binnen de coalitie.

Verdere goede ideeën zijn hier te vinden:

https://www.hartvoordenhaag.nl/wp-content/uploads/2023/04/Deze-stad-verdient-beter_Hart_voor_Den_Haag.pdf
https://vvddenhaag.nl/wp-content/uploads/2021/12/Verkiezingsprogramma_Den-Haag_Online.pdf

Hartelijke groeten,

Lotte van Basten Batenburg, namens de Haagse VVD
Richard de Mos, namens Hart voor Den Haag

ps: Wij zijn nog altijd bereid om deel te nemen aan een daadkrachtig en resultaatgericht college, doorbouwend op het bestaande coalitieakkoord, omdat er zo min mogelijk tijd verloren moet gaan aan onderhandelingen. Voor accentverschuivingen en aanpassingen begint de tijd nu wel te dringen.

Deel dit op social media