Arbeidsmigranten

Volgens schattingen van de gemeente is ongeveer 10% van de Haagse bevolking arbeidsmigrant uit Midden- en Oost- Europa. Zij werken inmiddels op diverse plekken in onze regio. De VVD wil problemen rondom de huisvesting en misbruik van deze groep effectief aanpakken, evenals de overlast die veel van deze misstanden veroorzaken.

▶ Een groot deel van in Den Haag woonachtige arbeidsmigranten werkt in het Westland. De VVD wil dat de gemeente Westland zelf voor meer huisvesting zorgt. Hierover maakt Den Haag afspraken met het Westland en met de provincie. In de tussentijd wil de gemeente ook afspraken maken over de kosten van de huisvesting van arbeidsmigranten.

▶ In lijn met de aanbevelingen van de commissie-Roemer is de VVD er voorstander van dat de werkgever van arbeidsmigranten niet óók de huisbaas is. Dit veroorzaakt namelijk een te grote afhankelijkheid, bijvoorbeeld als je je baan verliest. De gemeente moet hiervoor afspraken maken met werkgevers.

▶ Overbewoning komt helaas nog veel voor onder arbeidsmigranten. Dit levert niet alleen schrijnende leefomstandigheden voor de arbeidsmigrant op, maar kan ook overlast veroorzaken in de buurt en de brandveiligheid in het geding brengen. De VVD wil dat hiertegen wordt opgetreden door de Haagse Pandbrigade.

▶ Iedere ochtend worden veel arbeidsmigranten opgehaald op het Kaapseplein om te gaan werken in het Westland. Dit zorgt voor veel overlast in de wijk Transvaal. De VVD wil dat de gemeente samen met bewoners en ondernemers gaat kijken of hier een betere ophaalplek mogelijk is, bijvoorbeeld aan de Hoefkade of aan de Fruitweg.

▶ Arbeidsmigranten moeten zich zo veel mogelijk gaan inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie. Zo kan de gemeente toezicht houden op bijvoorbeeld overbewoning. De inschrijving in de gemeente wordt een voorwaarde om gemeentelijke ondersteuning te krijgen.

▶ Om een slag te slaan met het wegwerken van misstanden en het aantal niet-ingeschreven arbeidsmigranten, moet de gemeente tijdelijk inzetten op het mogelijk maken van inschrijven in de administratie bij ophaalplekken. Hier kunnen arbeidsmigranten dan ook terecht voor vragen over huisvesting en andere zaken, of het melden van misstanden.

▶ Kinderen van arbeidsmigranten die zijn meegekomen naar Nederland moeten net als ieder ander kind naar school. Bij de inschrijving van arbeidsmigranten worden zij geïnformeerd over de rechten en plichten die hiervoor gelden.

▶ Geregeld komt het voor dat arbeidsmigranten hun baan en inkomen verliezen en daardoor dakloos raken. Hiervoor is uiteraard de reguliere daklozenzorg. De VVD wil dat opvang van dakloze arbeidsmigranten altijd wordt gekoppeld aan een traject dat kijkt of een ‘herstart’ in Nederland realistisch is en anders leidt tot terugkeer naar het land van herkomst.

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?