Haagse Permanente Scoutingscommissie

De VVD is een partij van en voor mensen. De menselijke maat, de individuele capaciteiten en het vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid zijn leidend voor liberalen. De VVD is daarom altijd op zoek naar die mensen die zich aangesproken voelen door het liberale gedachtegoed en dit willen omzetten ten dienste van het publieke belang.

De VVD Den Haag kiest voor een structurele aanpak van het begeleiden van talent. Daarbij komt de selectie van geschikte kandidaten voor onder andere Provinciale Staten, de gemeenteraad en de waterschappen nadrukkelijk aan de orde. Echter, ook de bemensing van het bestuur, werkgroepen en commissies vraagt de volle aandacht.

De Haagse Permanente Scoutingscommissie (HPSC) voert oriënterende gesprekken met leden van de afdeling om zo een bijdrage te leveren aan de optimale inzet van kennis en kunde binnen de VVD Den Haag. De HPSC is steeds op zoek naar diegenen die interesse hebben in en ambities hebben voor bovengenoemde functies.

Hebt u belangstelling om u kandidaat te stellen voor een gekozen functie? Wilt u actief worden binnen de afdeling? Stuur dan uw CV, een (recente) pasfoto en een begeleidend schrijven naar scouting@vvddenhaag.nl. Geef in uw brief aan voor welke functie(s) u opteert en waarom u meent daarvoor geschikt te zijn. Aanmelding kan ook geschieden op voordracht van het bestuur van de VVD Den Haag.

Meer weten? Neem contact op via scouting@vvddenhaag.nl

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?