Wijknetwerken

Wijkambassadeurs

Om goed feeling te houden met de Haagse wijken heeft de Haagse VVD wijknetwerken. De leden van de wijknetwerken zijn de oren en ogen voor de fractie en het bestuur. Zij houden contact met wijk- en winkeliersverenigingen, spelen ideeën of problemen in de wijk door aan de gemeenteraadsfractie van de Haagse VVD en organiseren met elkaar activiteiten in de wijk. We zijn altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om lid te worden van het wijknetwerk waar zij wonen of werken.

Als je interesse hebt om je aan te sluiten bij een wijknetwerk of vragen hebt, neem dan contact op met bestuurslid Wijken, Paul Werker (paul.werker@vvddenhaag.nl).