Commissie masterclass liberaal

Den Haag bruist van het liberaal talent. Daarom heeft de Haagse VVD specifiek voor talentvolle liberalen de commissie Masterclass Liberaal opgericht.

Masterclass Liberaal adviseert het bestuur over opleidingsprogramma’s voor VVD’ers met politiek of bestuurlijk talent en geeft daar ook uitvoering aan. Binnen dit aanbod neemt de formule van de masterclass een bijzondere positie in: stevige toelatingseisen en ervaren politici en specialisten als docenten. Voorbeelden zijn de Haagse Masterclass en de Masterclass Raadslid.

Werkgebied
Naast de ontwikkeling en organisatie van masterclasses is de commissie ook verantwoordelijk voor de werving en toelating van kandidaten, het modereren van de bijeenkomsten en het verstrekken van diploma’s. Ook doet zij voordrachten aan het bestuur voor deelnamen aan de landelijke (top)kadertraining.

Inbedding
Masterclasses worden onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur georganiseerd, in het bijzonder van het bestuurslid Opleidingen, Training & Talentmanagement. De Permanente Haagse Scouting Commissie is de vaste partner bij het voeren van selectiegesprekken.

Leden
Sinds oktober 2012 is Maria Kontarini voorzitter van de commissie Masterclass Liberaal. Bij de organisatie van een masterclass wordt Maria door oud-deelnemers bijgestaan. Voor de Haagse Masterclass 2012-2013 zijn dat Arnoud Willemsen en Wouter Brookman.

Contact
De commissie Masterclass Liberaal is te bereiken via masterclass@vvddenhaag.nl.