Opinistuk Mobiliteit

Den Haag bereikbaar!

In 2021 staat Den Haag op de tweede plek in de ranglijst van drukste filesteden van Nederland. Ook in gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk staat het verkeer vaak vast. Met een ‘fileniveau’ van 26 procent (in een Coronajaar nota bene) is de situatie in de regio Den Haag zorgwekkend. Dit betekent dat voor elk half uur rijden met de auto, mensen er 8 minuten langer over doen om thuis te komen. Daar heeft niemand behoefte aan, want iedereen wil natuurlijk zo snel mogelijk thuis zijn na een dag hard werken.

Files zijn niet alleen vervelend voor de automobilist maar ook voor omwonenden van drukke wegen. Zij ervaren geluidsoverlast en luchtvervuiling. En dit probleem wordt niet kleiner, maar groter. Het einde van de Coronacrisis is nabij, waardoor meer mensen met hun auto de weg op zullen gaan. Bussen, trams en treinen zullen weer voller worden. En in de stedelijke gebieden, dus ook in deze, groeit het aantal inwoners.

De VVD wil dat mensen het vervoermiddel kunnen kiezen dat het best bij hun situatie past. Voor velen is dat de ene keer de auto, dan weer het openbaar vervoer en een andere keer de fiets. Tegelijk mag verkeer niet de leefbaarheid van mensen die in de buurt van wegen en spoor wonen, onder druk zetten. De VVD zet daarom in op slimme en ondergrondse oplossingen die tegelijk de doorstroming verbeteren en de leefbaarheid vergroten. Het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie, waarin diverse verkeersorganisaties zijn vertegenwoordigd, roept op tot een integraal mobiliteitsbeleid. Niet óf-óf, maar én-én. Daar zijn wij het volledig mee eens.

Voor de bereikbaarheid van deze regio moet er dan ook een ambitieuze visie komen. Er zijn nu nog té veel knelpunten. We pleiten voor het ongelijkvloers maken van de kruispunten op de N14. Zo kun je sneller Den Haag in en uit en staan er minder files in Leidschendam. Dergelijke maatregelen, of zelfs gedeeltelijke ondertunneling, zijn ook oplossingen de Prinses Beatrixlaan. Bij de N44 is volledige ondertunneling het antwoord. Ónder de grond kunnen auto’s zo beter doorrijden, bóven de grond wordt het prettiger fietsen, wandelen en wonen. Verbetering van het OV kan door aanleg van nieuwe lijnen en verbetering van bestaande. Ook hiervoor kiezen we waar nodig en mogelijk voor ondergrondse oplossingen. Knelpunten, zoals bij de Haagse Zuid-Hollandlaan lossen we op door het fietspad onder de weg te leggen.

In nieuwbouwwijken moet, bij voorkeur tegelijk met de woningbouw, worden voorzien in bereikbaarheid per auto, OV en fiets. Zo moet er hoogwaardig Openbaar Vervoer komen over N44 naar de nieuwbouwlocaties. Auto’s, ook elektrische, zorgen voor geluidsoverlast. Dat willen we aanpakken door bij de geplande verbreding van de A4, in te zetten op geluidsarm asfalt.

Op langere termijn willen we de A12 ondertunnelen. Deze drukke snelweg doorklieft het centrum van Voorburg en de Haagse wijken Leidschenveen en Ypenburg. Als de A12 op deze plekken onder de grond wordt gebracht, heeft dat een enorm positief effect op de leefbaarheid en ontstaat er ruimte voor groen en/of woningbouw.

De verkeersproblemen in onze regio vragen om een oplossing. We moeten samen aan de slag om de bereikbaarheid én de leefbaarheid te verbeteren!

Wij nemen actie.

Doe jij dat ook?