Zoveel mogelijk mensen aan het werk!

, Den Haag

De komende jaren moeten er zoveel mogelijk mensen aan het werk, want een baan is de enige manier om uit de bijstand te komen. De Haagse VVD is blij met dit streven van het college, want de partij zet zich al jaren in om zoveel mogelijk Hagenaars aan het werk te krijgen. 

Het college legt de focus op mensen activeren en laten participeren in de samenleving en het is de ambitie van dit college om jaarlijks 500 mensen extra uit de bijstand te krijgen. Mensen uit het zogeheten granieten bestand (mensen die al langdurig bijstand ontvangen  en waar minimaal contact met de gemeente is) worden actief benaderd om te kijken hoe de gemeente hen aan het werk kan helpen. Ook wordt de jeugdwerkloosheid aangepakt, bijvoorbeeld door meer samen te werken met leerwerkbedrijven en ambachtsscholen.  

VVD-raadslid Judith Oudshoorn: Ik ben blij dat dit college zich in gaat zetten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, want ik gun iedereen een baan. Het zorgt ervoor dat je onafhankelijk bent en dat je je eigen geld verdient. Daarom zal ik de resultaten ook nauw volgen en zonodig kritische vragen stellen aan de verantwoordelijk wethouder.’