VVD: snelle start werkzaamheden bereikbaarheid Scheveningen

, Scheveningen

Dankzij de VVD Den Haag worden er de komende periode twee belangrijke kruisingen op Scheveningen aangepakt. De partij vraagt het college nu naar de huidige stand van zaken en de planning.

Tijdens de begrotingsbehandeling van Programmabegroting 2014-2017 op 7 november 2013 werd de motie ‘Combineren werkzaamheden Duinstraat/Prins Willemstraat en rotonde Zeesluisweg’ van de VVD aangenomen. VVD-fractievoorzitter Martin Wörsdörfer: “Het is goed dat beide kruisingen tegelijk worden aangepakt. Dat scheelt bewoners en bezoekers veel overlast.”

De aanpak van beide kruisingen is volgens de VVD nodig voor betere verkeersdoorstroming van en naar Scheveningen. De werkzaamheden voor de rotonde bij de Zeesluisweg staan gepland voor de tweede helft van 2014, na het zomerseizoen. “Nu dus. Exacte begindatum en planning zijn echter nog niet bekend. De VVD ziet graag dat deze werkzaamheden zo snel mogelijk van start gaan.”

Voor de kruising bij de Duinstraat en Prins Willemstraat heeft de gemeente een klankbordgroep ingesteld met buurtbewoners, om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De VVD vraagt het college deze klankbordgroep breder toegankelijk te maken. “Naast buurtbewoners moeten ook belanghebbenden uit aangrenzende wijken hun visie kunnen delen. Met een gezamenlijke oplossing kunnen ook de werkzaamheden op deze kruising snel worden gestart. Ook hier hebben we het college om de stand van zaken gevraagd,” aldus Wörsdörfer.

Foto: Gemeente Den Haag