VVD in de pers | ‘Doel van subsidie duidelijker’

, Den Haag

(de Telegraaf, 24 jun 2015)

Den Haag De subsidiestroom van rond de 300 miljoen euro van de gemeente Den Haag moet overzichtelijker. Daarvoor pleit de VVD vandaag opnieuw in de raadscommissie financi�n. De liberalen vragen herhaaldelijk om een subsidieregister, maar de ontwikkeling ervan schiet niet op. In het register moet inzichtelijk worden waar hoeveel geld heengaat, met welk doel en hoe de subsidie ontvangende instelling het doel wil bereiken en wat het uiteindelijke effect is.

“Het gaat tenslotte allemaal om belastinggeld”, geeft fractievoorzitter Martin Wörfsdörfer aan. Zo schets hij het voorbeeld van de stichting VOOR Welzijn, die onder de noemer ‘Initiatieven in het teken van bevordering van cultuur, welzijn, sport, participatie, leefbaarheid en veiligheid in buurt, wijk of stadsdeel’ maar liefst 54 subsidies voor in totaal 215.000 euro krijgt. “Misschien allemaal goed besteed, maar afgesproken is dat het inzichtelijk wordt gemaakt zodat er democratische controle op plaats kan vinden. En dat is het nu dus absoluut niet.”