Opiniestuk | Vrijheid van demonstratie

, Den Haag
Naschrift: Gisteren (26 juli 2014) is weer een demonstratie gehouden. Naar het zich laat aanzien zijn demonstranten daar vér over de schreef gegaan met verwensingen aan joden en dreigementen aan het adres van enkele aanwezige journalisten. Er zijn al veel kamer- en raadsvragen ingediend. De Haagse gemeenteraad moet snel een verslag krijgen van de feiten. Waar strafbare feiten zijn gepleegd, moet het OM tot vervolging overgaan. Ik heb er vertrouwen in dat dat zal gebeuren.

Opinistuk VVD Den Haag, verschenen in Den Haag Centraal van 24 juli 2014
Recent hebben twee demonstraties in Den Haag veel aandacht gekregen. Twee weken geleden de demonstratie waar jihad en terreurorganisatie ISIS werden toegejuicht en vorig weekeinde een pro-Palestina demonstratie. Bij deze laatste demonstratie waren onder meer hakenkruizen zichtbaar. Voor liberalen levert dit enorme dilemma’s op. Vrijheid is immers een dragende pijler onder het liberalisme, daaronder de vrijheid van meningsuiting en het daaruit vloeiende recht op demonstratie. Maar waar ligt de grens wat gezegd of meegedragen mag worden? Wanneer is die grens dan overschreden en wat dan? Ook niet onbelangrijk: wat zijn de feiten. Ofwel wanneer reageer je al dan niet op zo’n demonstratie? Reageer je daarbij als persoon of als (lokaal) politicus?

Ofschoon de basis aan beide demonstraties in hetzelfde gebied ligt – het Midden-Oosten – is hier wel sprake van totaal andere kwesties (Israël – Palestina conflict versus strijd tussen Moslims onderling). Dat is belangrijk want beide kwesties hebben – los van de perikelen rond de demonstraties – andere gevolgen voor de stad en regio Den Haag. Mijn mening over deze internationale politieke vraagstukken is feitelijk niet relevant (bovendien is het veel te ingewikkeld om daarover met een enkele pennenstreek een oordeel uit te spreken). In mijn rol als lokaal politicus heb ik maar één belang, en dat is de stad Den Haag. Een stad die veilig moet zijn, die aantrekkelijk is, waar mensen graag wonen en werken. Een stad die staat voor haar kernwaarden als internationale stad van vrede en recht en waar de Nederlandse wetten worden gerespecteerd.

Demonstratie verbieden?
Naar aanleiding van de demonstratie waar ISIS aanhangers mee aan de haal gingen, stelden de Haagse raadsleden Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Kraft van Ermel (Groep De Mos/Ouderenpartij) mondelinge vragen aan burgemeester Van Aartsen: had de demonstratie niet verboden kunnen worden? Van Aartsen is daarbij uitgebreid ingegaan op het wettelijke kader rond demonstraties. Het vrije recht op demonstraties is vastgelegd in onze grondwet. Inhoud is principieel geen reden om een demonstratie te verbieden, zelfs niet als die inhoud omstreden is. Er mogen dan ook geen afspraken gemaakt worden over de inhoud, en er dient een positieve grondhouding te zijn. Verbieden kan alleen indien dat noodzakelijk is ter bescherming van de volksgezondheid, in het belang is van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van verstoring van de openbare orde. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed; niet voor niets is het vastgelegd in de grondwet. We moeten dan ook niet verkrampt reageren als er iets geroepen wordt wat niet bevalt. De VVD staat hier volledig achter.

Teleurstellend is het dat Groep De Mos naar aanleiding van de pro-Palestina demonstratie doodleuk wéér vraagt waarom de demonstratie op voorhand niet verboden is – Grinwis liet via Twitter weten deze vragen terecht te vinden. Groep De Mos en Grinwis hebben dus niet geluisterd naar het heldere, juridisch onderbouwde betoog van de burgmeester van de week daarvoor. Vervelend, want de media-aandacht voor dit soort vragen leidt tot het onwenselijke resultaat dat het publiek sneller zou kunnen denken dat een verbod tot de mogelijkheden behoort. Populisme van de bovenste plank dus.

Ingrijpen door politie en OM?
Dat een demonstratie op inhoud niet te verbieden is, wil niet zeggen dat alles maar mag of betamelijk is. Na de ‘ISIS-demonstratie’ zijn diverse aanhoudingen verricht, zo lichtte Van Aartsen bij boven genoemde mondelinge vragen toe. Het OM onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Een oproep tot haat zaaien of het aanzetten tot geweld kan daaronder vallen. Met gezichtsbedekkende kleding aanwezig zijn, kan alleen worden aangepakt als sprake is van verstoring van de openbare orde. Het is nog niet bekend of dat laatste reden is geweest voor aanhouding. Het is verstandig om bij een volgende demonstratie opnames te maken, zodat goed duidelijk is wie meedoen en leuzen scanderen, en lieden die hun gezicht bedekt hebben moet om hun identificatie gevraagd worden.

Bij de pro-Palestina demonstratie is ook door de politie ingegrepen. Toen borden met hakenkruizen tevoorschijn kwamen heeft de politie duidelijk gemaakt dat die direct moesten verdwijnen. Anders zou de tocht überhaupt niet gestart mogen worden. Daarop heeft de organisatie ervoor gezorgd dat de borden verdwenen. De vragen die Groep De Mos stelde zijn overigens gebaseerd op de – gekleurde – live verslaglegging op Twitter van de pro Palestina demonstratie, niet op feiten. Op Twitter leek het alsof iedereen met hakenkruizen stond te wapperen; dat was niet het geval (dat neemt niet weg dat elk hakenkruis er één teveel is). De vragen komen dan ook uit de onderbuik. En hiermee worden in feite vraagtekens gezet bij de kwaliteit en professionaliteit van het OM en de politie. Daar is volstrekt geen reden toe. Dat blijkt alleen al uit het feit dat bij beide demonstraties wel degelijk actie ondernomen is vanuit politie en OM. De VVD Den Haag heeft dan ook alle vertrouwen in het OM, politie en burgemeester.

Los van de strafrechtelijke kant, kun je er als lokaal politicus natuurlijk wel iets van vinden, net als ieder ander individu. Een vergelijking van Israël met nazi’s is, het tonen van hakenkruizen en het brengen van Hitler-groet zijn volstrekt smakeloos. Je zou de mensen die hieraan meedoen terug moeten sturen naar de schoolbanken om hun kennis van de (wereld)geschiedenis op te poetsen. Als je als politicus bij zo’n demonstratie bent, mag je daar best wat over zeggen. Ook al zou je het tijdens de demonstratie niet hebben gezien. Van GroenLinks en de Haagse Stadspartij – van beide partijen namen raadsleden deel aan de pro-Palestina demonstratie – valt me dan ook bijzonder tegen dat ze hun afkeuring daarover niet (HSP) of pas enige dagen later (GL) hebben uitgesproken. Wegblijven kan ook, maar dat staat een ieder vrij.

Veilig Den Haag
Waar wordt de lokale politiek dan wél relevant? Dat betreft de veiligheid in onze stad. Het jihadisme en het afreizen om te strijden in Syrië levert namelijk wel dreiging op voor Den Haag. Mensen die van die strijd terugkeren, zouden overtuigd kunnen zijn dat ze de strijd hier of elders moeten voortzetten. Anderen komen mogelijk getraumatiseerd of gedesillusioneerd terug, wat tot gedragsproblemen kan leiden. En tot slot draagt dit alles mogelijk bij tot radicalisering van moslims in eigen land. Waardoor zij Nederlandse wetten en regels niet langer erkennen en dat ook aan anderen opdringen. Dit vergt inzet van veiligheidsdiensten, justitie, hulpverleners samen met gemeenten, rijkspartners en, niet onbelangrijk, de gemeenschap zelf. Lokale politici dragen hier ook een verantwoordelijkheid. Escalatie moet voorkomen worden en de veiligheid van inwoners en bezoekers van onze stad staat voorop. Een oproep tot jihadstrijd van de Partij van de Eenheid is daarom volstrekt buiten alle perken en op zijn minst niet doordacht. Voor de gebruikelijke reflex van de PVV om alle moslims en de islam te stigmatiseren geldt hetzelfde.

Waar het de Israelisch-Palestijnse strijd betreft, in Den Haag mag je daarover vrijuit laten zien en horen aan welke kant je staat. Maar het feit dat in Den Haag gevestigde Joodse instellingen en organisaties zich onveilig voelen en mogelijk extra beveiliging moeten krijgen, gaat natuurlijk te ver. Op de gemeente Den Haag rust de plicht om te zorgen voor een goede beveiliging. Ook hier hebben politici de taak te de-escaleren. Vrijheid van meningsuiting van de één mag niet leiden tot inperken van de vrijheid van de ander.

Martin Wörsdörfer
Fractievoorzitter VVD Den Haag

Foto: Frank Verhoef

10 reacties op “Opiniestuk | Vrijheid van demonstratie

 1. Paul

  Wat een gelul zeg alleen maar papieren veiligheid. Als Wilders zegt Minder minder marokannen is het aanzetten tot haat en hup de hele politiek staat gelijk klaar voor de Moslims. Aangifte doen, helpen alles politiebureaus open politici met t-shirt aan ik ben marokkaan. Nu wordt er opgeroepen om de Joodse bevolking te vermoorden is dat dan geen aanzetten tot haat en niet alleen nu he maar is al jaren zo. Zelfs Van Aarsten verschuild zich aan papierwetten met een boel onduidelijkheid. Jullie durven gewoon jullie maken al 30 jaar een kniebuiging voor deze gasten en er wordt ze geen strobeeld in de weggelegd. Zelfs de VVD stelletje lafbekken met Van aartsen voorop, Schilderswijk is allang in Moslim landen. Kom eens meelopen als ik mijn hond uitlaat, of ga eens mee met mijn dochter als ze door deze wijk loopt. Maar nee dat durven jullie niet, jullie luisteren alleen maar naar de plaatstelijke Iman en nemen dat klakkeloos over. Jan Maat riep het begin jaren 80 al en tot de komma heeft hij gelijk gekregen, Pim riep het 12 jaar later nog niks veranderd. Zelfs de vvd met hun grote bek over vrijheid en alles. Nederland is verloren met medewerking van de VVD. Den haag eens een mooie stad wa tis het nu??

  Reageren
 2. Chris Jetten

  Goed verhaal. Dat er tijdens een demonstratie door sommige deelnemers (mogelijk) strafbare dingen zullen worden gezegd of gedaan mag geen aanleiding zijn om de hele demonstratie maar te verbieden. Dat er dingen worden geroepen die andere mensen abject vinden zou dat evenmin mogen zijn. Je kunt in dat opzicht nog wel een interessante discussie onder liberalen voeren over de vraag over nazi-symbolen verboden zouden moeten zijn.

  Reageren
 3. R. Treffers

  Beste Martin,
  Wat een politiek correct stuk! Maar je kan ook te ver gaan in je correctheid. Demonstraties die de bedoeling hebben om in ieder geval ideologisch van Nederland en te beginnen in Den Haag een islamitische heilstaat te maken inclusief de sharia, vallen niet goed te praten. Dat het liberalisme met haar vrijheid van meningsuiting en demonstratie een flinke bijdrage heeft geleverd aan ons zo mooie vrije en tolerante land wil niet zeggen dat we demonstraties die het tegenovergestelde beogen, dan maar moeten vergoelijken met argumenten die haaks staan op de ideeën en methoden van deze extremisten. Met politiek correcte praat als die van jouw is de volgende Kristallnacht erg dichtbij gekomen. Ik begin serieus bang te worden.

  Reageren
  1. kees kuijper

   Inderdaad de Kristallnacht is met dit zogenaamde politiek correcte verhaal en met een burgemeester als van Aartsen echt dichterbij gekomen. Jammer dat er geen lering is getrokken uit 1940-1945…..

   Reageren
 4. Ikke

  Jozias van Aartsen = VVD = Jodenhaat is binnen de grenzen van de wet, journalisten belagen is binnen de grenzen van de wet.oproepen tot aanranding is binnen de grenzen van de wet.

  Reageren
 5. Sari van Heemskerck Pillis - Duvekot

  Dat we voor onze mening mogen uitkomen is inderdaad een grondrecht, wat we als liberalen koesteren. Maar puur racisme, in deze Jodenhaat, wordt niet weggenomen “met terugsturen naar de schoolbanken”. Dit mogen we niet tolereren, maar moet met zero tolerantie tegemoet worden getreden.

  Reageren
 6. ooievaarx

  Dit viavia gelezen te hebben, zou ik als ik de VVD in de gemeenteraad was,
  de bal (van de individuele vrijheid) eens stevig gaan verankeren aan de knie van Wethouder Rabin “Zijne Bescheidenheid” Baldewsingh -want hij wou oh zo graag
  ‘Wijken en Integratie” namens de PvdA in zijn “comfortzone” hebben.
  Deze demostraties geven aan dat hij beter deze zomer een Zomercursus had moeten
  volgen, inzake geloofsvrijheid, de seculiere staat en de rechten van het individu..
  Geef hem flink veel huiswerk mee, en laat hem het COC eens aansturen om in
  het Mondriaan College lessen te geven..
  Is het in het Mondriaan College echt zo erg, stel de school dan onder toezicht
  van de Onderwijsinspectie…!!
  Hier hoort vooral de Geliefde Broeder Leider Kalief van Spui 70 en zijn “grootvizier”
  Rabin op aangesproken te worden, vooral met de pittige vraag van waarom heeft de
  PvdA weer “wijken en Integratie”, gezien het falen van de multiculturele doctrine..
  Jammer dat we hier nog 6 weken op moeten wachten…..

  Reageren
 7. Paul

  Echt ongelofelijk Van Gogh is 10 jaar geleden vermoord door fanatieke moslims! en de politiek en ook van Aartsen zei: dit kan niet in Nederland. De VVD altijd een grote bek over orde en veiligheid 10 jaar later de Isis vlag wappert trots in de Haagse Schilderwijk. Joden worden met de dood bedreigd en van Aarsten zag dat het goed was. marokkanen wordt door heel politiek den haag gezien als haatzaaien en een oproep voor het vermoorden van Joden roept van Aarsten: is een uiting van vrije meningsuiting. Pfff wat een land zijn we geworden

  Reageren
 8. Ernie van de Wal

  De VVD bestaat (ook) in Den Hag uit een ongelofelijke verzameling slappe zakken. En dan vinden ze het nog gek dat steeds meer mensen PVV gaan stemmen. Wat Wilders al die jaren geroepen heeft illustreren de mohammedanen en de VVD staat erbij en kijkt er naar.
  Die mohammedanen ontpoppen zich als een stel wilde beesten. Hoewel, zelfs voor beesten is wat er gebeurt te grof. Wat ze elkaar in het Midden Oosten aandoen, moeten ze zelf weten, maar hier moet je dat tuig -ten ene male-, nooit!! faciliteren.

  Reageren
 9. L. Paans

  Op zich wordt in het opiniestuk e.e.a. duidelijk toegelicht. Wel wat opmerkingen. Citaat “Maar waar ligt de grens wat gezegd of meegedragen mag worden?” Mijn antwoord, wel meningen geen verwensingen en/of bedreigingen. Geen vlaggen met, voor doorsnee inwoner, onleesbare teksten, Geen gelaatsbedekking. Waar nodig dient de wet te worden aangepast en wel zo danig dat deze niet voor meerder uitleg vatbaar is.
  Citaat “Wanneer is die grens dan overschreden en wat dan?” Deze vraag dient voorafgaand aan een demonstratie beantwoord te kunnen worden, c.q. zijn, zodat de overheid haar gezag kan uitoefenen.

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *