Toneelgroep De Appel in Tweede Kamer

Tijdens de behandeling van de cultuurnota, waarin de subsidies voor de komende vier jaar worden verdeeld, is veel gesproken over toneelgroep De Appel. De Raad voor Cultuur heeft een negatief advies over De Appel uitgebracht en dit is door staatssecretaris Van der Ploeg in zijn cultuurnota overgenomen.

Bij de beoordeling van de instellingen werd naar kwaliteit gekeken maar als bijkomende criteria werden de plaats in het bestel, het maatschappelijk bereik en subsidie-per-bezoeker van de instelling gehanteerd. De VVD is van mening dat De Appel uitstekend op deze criteria scoort en heeft zich daarom gedurende de hele procedure sterk gemaakt voor deze toneelgroep. De staatssecretaris vindt echter – in navolging van de raad – de artistieke kwaliteiten van De Appel onvoldoende.

Het Thorbecke-principe – de politiek mag niet inhoudelijk oordelen over de individuele instellingen – maakt deze discussie moeilijk. De VVD heeft dit principe altijd onderschreven. Toch vindt de VVD dat de ondeugdelijkheid van de besluiten niet klakkeloos door de Kamer geaccepteerd kan worden. Zeker niet als ten gevolge daarvan reeds gesubsidieerde gerenommeerde instellingen gekort of opgeheven worden. Daarom heeft de VVD bedacht om voor deze gevallen door een onafhankelijke commissie een heroverweging te laten plaatsvinden. Op deze manier zou het Thorbecke-principe niet worden geschonden en zouden de meest ongelukkige gevallen zoals De Appel maar ook Orkater, Huis Doorn en het Holland Festival een nieuwe kans krijgen.

Al snel was duidelijk dat de overige coalitiepartijen meegingen met de VVD. Zo werd een gezamenlijke motie opgesteld. Op het moment, dat tijdens het debat de motie daadwerkelijk werd ingediend, trok de PvdA zich verrassend genoeg terug. Deze partij kwam zelf met een andere motie zonder heroverweging en zonder De Appel. Daarmee ging de PvdA wèl op de stoel van de Raad voor Cultuur zitten. Ook het CDA lapte daarna het Thorbecke-principe aan de laars en kwam met een motie die extra geld aan De Appel toekende. Het CDA stemde vervolgens tegen onze heroverwegingsmotie (waarin overigens ook De Appel werd genoemd) die daardoor geen meerderheid haalde. Vanwege strijdigheid met het Thorbecke-principe en omdat geen dekking was aangegeven zag de VVD zich toen genoodzaakt tegen de motie van het CDA te stemmen en daarmee De Appel af te vallen. Het is ontluisterend om vervolgens in de Haagsche Courant te lezen dat het CDA er genoegen in heeft geschapen om Hans Dijkstal, bestuurslid van De Appel, tegen hun “red-De Appel-motie” te horen stemmen. De VVD heeft zijn best gedaan voor De Appel maar wilde niet afwijken van haar principes. Het is jammer dat het politieke spel van het CDA en de inconsistentie van de PvdA ten koste heeft moeten gaan van een mooie toneelgroep als De Appel.

Atzo Nicolaï, Tweede-Kamerlid voor de VVD


Bron: Haags VVD Nieuws (februari 2001)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *