Reactie B&W over jaarwisseling

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie vindt de jaarwisseling 2007-2008 abnormaal verlopen. De politie Haaglanden meldde dat er 188 personen zijn gearresteerd, 800 branden zijn geblust en dat acht agenten gewond in het ziekenhuis belandden. Hierna ook de reactie op vragen die de VVD hierover heeft gesteld.

 


Persbericht


Den Haag, 2 januari 2008


VVD: jaarwisseling abnormaal


De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie vindt de jaarwisseling 2007-2008 abnormaal verlopen. De politie Haaglanden meldde dat er 188 personen zijn gearresteerd, 800 branden zijn geblust en dat acht agenten gewond in het ziekenhuis belandden.


Dit jaar is nog meer dan in vorige jaren groot vuurwerk gebruikt. In sommige gevallen gooiden raddraaiers vuurwerk naar agenten en andere hulpdiensten. Ook gingen tientallen auto’s in de hens.


Vice-fractievoorzitter Ageeth van den Heuvel: “Het is absurd dat sommige lieden in onze stad oud en nieuw aangrijpen om hulpverleners te bekogelen en auto’s in brand te steken. Deze trend moet echt gekeerd worden. Daarom wil de VVD dat de burgemeester het zero-tolerance beleid en het extra cameratoezicht ook tijdens toekomstige jaarwisselingen toepast.”


Hoewel de gemeente bericht dat na oud en nieuw op straat minder vuil op straat ligt dan anders is het wat de VVD betreft nog steeds een bende.


Ageeth van den Heuvel: “Je mag verwachten dat iedereen uiterlijk op nieuwjaarsdag de bezem ter hand neemt om de vuurwerkresten op te ruimen. Vandaag op 2 januari struikel je nog over de verdwaalde vuurwerkpijlen, slip je over resten van Chinese duizendklappers en is het met de fiets laveren tussen de overblijfselen van vreugdevuren. Den Haag moet na oud en nieuw echt schoner.”


 


Voor meer informatie:
Ageeth van den Heuvel (vice-fractievoorzitter), tel.  06 – 55 95 19 54


~~~~~~~~~~


Vragen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad                                  


Den Haag, 2 januari 2008


De politie Haaglanden maakt melding van een drukke nacht voor de hulpdiensten tijdens de jaarwisseling. 188 personen zijn aangehouden voor brandstichting, vernieling, baldadigheid, het afsteken van verboden vuurwerk, mishandeling en openlijk geweld. Het hoge aantal arrestanten komt mede doordat in de regio Haaglanden zero-tolerance beleid is gevoerd. Volgens de politie is het een tendens dat op steeds grotere schaal zwaar vuurwerk wordt gegooid. Op sommige locaties werd dat zelfs naar de politie en hulpdiensten geslingerd. Acht agenten raakten die nacht gewond. Tenslotte blusten de hulpdiensten een recordaantal van 800 branden in de regio, waaronder tientallen auto’s.


In het licht van het voorgaande en onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde heeft de VVD-fractie de volgende vragen: 1. Is de burgemeester bereid om het zero-tolerance beleid ook bij jaarwisselingen in de toekomst toe te passen? Zo nee, waarom niet?
 2. In hoeverre hebben de extra camera’s bijgedragen aan het verbeteren van de veiligheid in het algemeen en bij de opsporing van brandstichters in het bijzonder? Plaatst de Politie Haaglanden de komende jaarwisselingen extra camera’s? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel zullen dit er zijn?
 3. Kan de burgemeester in de komende evaluatie over de jaarwisseling 2007-2008 ook de volgende zaken uiteen zetten:
  – voor welk vergrijp de 188 personen zijn aangehouden?
   hoeveel personen daarvan ook tijdens vorige jaarwisselingen zijn gearresteerd (recidive)?
   welk (strafrechtelijk) traject deze groep tot aan het moment van publicatie van de evaluatie heeft gevolgd?
 4. Kan de burgemeester in de evaluatie ook nader ingaan op het geweld dat tegen de hulpverleners is gepleegd en welk juridisch traject de daders hebben ondergaan?
 5. Heeft de burgemeester een verklaring waarom het aantal branden de afgelopen jaren zo sterk is toegenomen? Op welke manier is de burgemeester voornemens om het aantal branden tijdens de komende jaarwisseling terug te dringen? Is het een trend dat in toenemende mate auto’s in brand worden gestoken (in het bijzonder in de Schilderswijk en Laak)? Zo ja, hoe is deze trend te keren?

VVD-gemeenteraadsfractie


Thessa Oosterholt-Eekhout                                                         Ageeth van den Heuvel


~~~~~~~~~~


Antwoorden


Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 22 januari 2008 als volgt beantwoord:
 1. Op 8 januari 2008 hebben wij met een raadsmededeling een eerste impressie van de Haagse jaarwisseling gegeven. Hierin hebben wij onder meer aangegeven, dat ook voor de komende jaarwisseling ‘zero-tolerance’ als uitgangspunt wordt genomen.


 2. t/m 5. In de raadsmededeling is op basis van de op dat moment beschikbare gegevens ingegaan op onder meer het aantal arrestaties, het aantal (auto)branden, misbruik van zwaarder vuurwerk en het belemmeren van de hulpdiensten. Conform andere jaren, informeren wij de gemeenteraad in maart met een meer uitgebreide evaluatie, waarbij ook de aandachtspunten voor de komende jaarwisseling worden benoemd. In deze evaluatie wordt expliciet ingegaan op uw vragen.

Het college van burgemeester en wethouders,


de secretaris,                                                                            de locoburgemeester,


mw. A.W.H. Bertram                                                                  mw. J. Klijnsma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *