Nieuw coalitieakkoord: Doen wat nodig is voor een gezonde en mooie stad, nu en in de toekomst 

Den Haag nog mooier maken. Dat was, is en blijft ons doel. Met het nieuwe college gaan we daar mee door. Geen rare fratsen, maar doorgaan met het mooier maken van onze stad.

Haags VVD-leider Boudewijn Revis: ‘In dit akkoord staan mooie punten waarmee we de hardwerkende Hagenaar iets terug kunnen geven: zo komt er bovenop de eerder toegezegde 10 miljoen nog eens ruim 9 miljoen extra om de buitenruimte in de Loosduinse wijken Kraayenstein, Nieuw-Waldeck en Houtwijk op te knappen. Ook worden de mogelijkheden voor het aanplanten van een nieuw bos in de Vlietzone onderzocht.
We ondersteunen de Haagse ondernemers zoveel mogelijk, bijvoorbeeld met een MKB-helpdesk, zij zijn per slot van rekening de motor van onze economie. En ook gaan we mensen die frauderen met een bijstandsuitkering hard aanpakken en zorgen dat dit geld teruggevorderd wordt. Het gaat hier om geld van de hardwerkende Hagenaar en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan, zeker ten tijde van financiële tekorten. We bouwen de vele en ook zo ontzettend nodige woningen op plekken waar de stad er mooier van wordt, zoals rondom Holland Spoor en laten de bestaande wijken met rust. Zo zorgen we dat agenten, onderwijzers, gezinnen en starters ook een plekje kunnen vinden in onze stad.’

Voor onze automobilisten is er ook goed nieuws. We knappen het Telderstracé op en we gaan zorgen voor een betere doorstroming op de Lozerlaan. Dat zijn twee belangrijke punten waar beter doorgereden moet kunnen worden. Ook gaan we zorgen dat het Haagse OV nog beter wordt. Scheveningen en de Binckhorst verdienen een snelle OV-verbinding en de wijk Vroondaal heeft ook op korte termijn een veel betere OV-verbinding nodig.

Daarnaast is het goed te vermelden dat de financiële situatie anders is dan in 2018. Door tekorten in de zorg en het gemeentefonds komt Den Haag jaarlijks tientallen miljoenen tekort. Voor de Haagse VVD is het belangrijke dit financiële probleem op te lossen. We gaan daarom het oneigenlijk gebruik in de zorg aanpakken, kopen scherper in, pakken grote zorg- en welzijnsfabrieken met veel bureaucratie aan en verkleinen ook de eigen gemeentelijke organisatie. Hiermee besparen we jaarlijks zo’n 53 miljoen euro.

Het geld dat we krijgen van Eneco gaan we niet gebruiken om het structurele tekort op te lossen, maar gebruiken we om de stad blijvend sterker en mooier te maken.

Daarnaast is er een verhoging van de OZB afgesproken, dit moet de gemeente jaarlijks zo’n 10 miljoen gaan opleveren. Revis: ‘Dit is een maatregel die de VVD natuurlijk niet graag neemt en die nu pijn doet. Het is echter wel een noodzakelijke maatregel voor het op orde brengen van het gemeentelijke huishoudboekje en om ervoor te zorgen dat de rekening niet wordt doorgeschoven naar uw kinderen en kleinkinderen.’

Een mooier Den Haag, dat is ons doel. En daarom doen we datgene wat nodig is voor een gezonde en mooie stad, nu en in de toekomst.

Het volledige akkoord lees je hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/551885