Masterplan Scheveningen

Kwalitatieve verbetering van toerisme en recreatie, de leefbaarheid in het gebied behouden en waar nodig verbeteren en toename van de werkgelegenheid voor vooral laaggeschoolden met 1.000 tot 1.500 fulltime arbeidsplaatsen. In het masterplan staan 20 beleidsuitspraken over economie, leefbaarheid, kwaliteit, wonen, toerisme, verkeer en openbare ruimte.

Hoge prioriteit wordt gegeven aan de economische functie van Scheveningen. Toerisme en recreatie bieden goede mogelijkheden voor het verbeteren van de werkgelegenheid. Inzet is hierbij niet verhoging van het bezoekersaantal maar verlenging van de verblijfsduur. Voor woongebieden geldt als doelstelling behoud en verbetering van de leefbaarheid. Die is van belang voor de bijzondere woonkwaliteit van Scheveningen en heeft ook invloed op de verblijfskwaliteit van de bezoekers.
Als antwoord op de frictie tussen economische groei en leefbaarheid is gekozen voor concentratie van toeristisch-recreatieve functies in Scheveningen-Bad en op kleinere schaal in Scheveningen-haven. In Scheveningen-dorp en het achterland komen geen nieuwe publieksfuncties. Hier ligt de nadruk op wonen en bescherming van de cultuurhistorische waarde. Bij totstandkoming van het masterplan zijn bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken.

Havens
Als havenwethouder en wethouder voor economie benadruk ik dat de eerste binnenhaven uitdrukkelijk voor visserij en havengebonden activiteiten behouden blijft. Tegelijk wil ik ook het maritiem-toeristisch karakter van de tweede binnenhaven verder versterken. Daarnaast streef ik ernaar de oude mix van wonen en werken te handhaven door het creëren van nieuwe woon-, bedrijfs- en parkeerruimte aan de rand van de haven.
We hebben de afgelopen jaren al veel gerealiseerd. De uiteindelijke contouren van de tweede binnenhaven beginnen zich nu al af te tekenen. Er is 8.000 m2 bedrijfsruimte gerealiseerd voor havengebonden bedrijven en aan de noordkant van de haven zijn drie horecapaviljoens van totaal 2.500 m2 gerealiseerd.
Op Landhoofd C zijn plannen voor een Nautisch Centrum in voorbereiding. En op het schiereiland kan de Vierde mast worden gebouwd naast de Driemaster, die reeds volledig verhuurd is. Er ligt een initiatief voorstel voor een driesterrenhotel dat daarnaast kan worden gebouwd. Op de RAC-kavel tegenover de oude visafslag wordt een bouwplan voor 81 woningen, een bouwmarkt en bedrijfsruimte ontwikkeld. Norfolkline, de grootste werkgever in de haven, is eind vorig jaar begonnen met de bouw van een nieuw kantoor aan de zuidzijde van de haven. Norfolkline is economisch gezien belangrijk voor de haven; het bedrijf biedt veel werk voor vooral laaggeschoolden uit Scheveningen en omgeving. De roep uit de bevolking is dan ook “Laat de Norfolkline blijven.”
De gemeente werkt aan een verkeerscirculatieplan om het verkeer soepeler door te laten stromen. Met de bouw van de Duindorpbrug, die volgens planning in 2004 gereed is, wordt dit grotendeels gerealiseerd.
De plaatselijke bevolking stelt veel belang in een haven met visserij. Een haven in bedrijf is een grote toeristische trekpleister. Een goed voorbeeld in de zomer van 2000 was “Minisail Scheveningen”: veel mensen konden genieten van een bezoek aan één van de “tallships” die de haven aandeden. Als de haven in 2004 100 jaar bestaat, zouden we dat weer kunnen doen.

Nieuwbouw
Deze maand start de bouw van “Maritiem”, 42 luxe appartementen in vier lagen met 56 parkeerplaatsen naast het sluisje aan de zuidzijde van de haven. Aan de Kranenburgweg wordt verder het complex “Capitaine” met ruim 3.000 m2 aan kantoorruimte gebouwd. Beide projecten hebben uitzicht op de jachthaven en bevinden zich aan het water. Naast de nieuwbouw die hier verrijst heeft de gemeente oog voor bestaande historische gebouwen in de haven, zoals de ernaast gelegen Oude Visafslag. Ik ondersteun voltooiing van de renovatie van het gebouw en de komst van een terras.

Toerisme
Zoals ik al eerder benadrukte staat kwalitatief hoogwaardig toerisme in Scheveningen mij heel duidelijk voor ogen, ook op de locatie bij het noorder havenhoofd/Adriaan Maasplein. Nog voor de zomer vindt besluitvorming over het Masterplan Scheveningen plaats, zodat we na de zomer met de uitwerking kunnen starten.
Ik constateer dat er naast uitbreiding van de tweede haven als recreatieve haven voor jachten en sportvisserij ook ruimte is voor bouw van woningen en bedrijfsruimte aan de rand van het havengebied. Ik ben daar verheugd over, want niet alleen kwalitatief hoogwaardig toerisme maar ook versterking van de woon- en werkfunctie past volledig binnen de herontwikkeling van Scheveningen haven.

Bas Verkerk


Uit Haags VVD Nieuws maart 2001

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *