Maidenspeech Judith Oudshoorn op de agendapunten Kadernota Detailhandel en Verordening Winkeltijden

, Den Haag
Haagse VVD in De Telegraaf: ’Haagse jonge werkloze aan de slag in Westland’ 


Vanavond hield Judith Oudshoorn haar maidenspeech. Deze speech kun je hieronder lezen.

Voorzitter, complimenten zijn op zijn plaats voor de insteek van dit college om de ondernemer aan zet te laten. Het hoort bij een visie gericht op de toekomst, waarbij we winkelcentra en straten toekomstbestendig maken en de werkgelegenheid in de detailhandel behouden en vergroten. De VVD heeft de afgelopen periode aandacht gevraagd voor een bedelverbod, een MKB- toets, pop-up stores en blurring en we zien dan ook de actieprogramma’s met smart tegemoet. Onze fractie kan zich goed vinden in de uitgangspunten van deze 2 voorstellen en complimenteert dit college, maar ook het vorige college op de inzet.

De detailhandel staat voor enorme uitdagingen waarbij veel wordt gevraagd van de winkelier. Ik kan hier een heel klein beetje over meepraten. Al op jonge leeftijd kreeg ik een aantal heldere boodschappen mee van mijn ouders; voor jezelf leren zorgen, werken is belangrijk en je wordt niet zomaar directeur; dus werken moet je leren. Met deze boodschappen op zak, had ik mijn eerste zomerbaantje op de leeftijd van 14 in de detailhandel, namelijk in een souvenirwinkel onder het Kurhaus op Scheveningen.

Ik sta hier vanuit een sterke overtuiging van hoe belangrijk werk is. Mijn opvoeding, mijn eerste baantje, maar ook de banen erna hebben mij heel veel over geleerd. Werk biedt structuur, inkomen, een doel en focus. Je verovert een plekje in de maatschappij. Je wordt ergens goed in, vindt verbondenheid met collega’s, het biedt onafhankelijkheid en het geeft eigenwaarde. Daar wil ik mijn tijd in de raad voor inzetten.

Terug naar mijn eerste baantje waarbij de souvenirwinkel de enige van zijn soort was op de boulevard. De economie is in de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Meer welvaart, dus meer keuzevrijheid voor de consument en meer concurrentie. Retailers, vastgoedeigenaren en de gemeente staan voor de uitdaging om een winkelgebied aantrekkelijk en divers te houden. De retail, een grote banenmotor voor onze stad en juist voor de doelgroep zonder startkwalificatie een zeer belangrijke partner om mee op te trekken.

Daarbij hoort ook de vrijheid voor de ondernemer om zijn klant te bedienen, naar zijn of haar wensen. De huidige openingstijden sluiten niet altijd meer goed aan op hoe mensen in deze stad leven. Verruiming van de tijd betekent ook dat er meer personeel aangenomen moet worden en dus meer mensen een baan kunnen krijgen. In een stad waar werkloosheid een probleem is, ben ik blij dat door ondernemers meer ruimte te geven, we ook meer banen kunnen creëren.

En ruimte is wat ondernemers nodig hebben, want het is hard werken. Maar het is niet alleen kommer en kwel. Ondernemen staat voor vrijheid en eigen keuzes mogen maken. Geen baas die je vertelt hoe of wat. Ondernemen doe je vanuit een passie en is een levenskeuze. Ondernemen is niet alleen keiharde concurrentie, maar ook samenwerken, zoals in een winkelstraat, of op een bedrijventerrein. Ondernemen anno 2018 is je telkens opnieuw uitvinden. Ik weet dat omdat ik van dichtbij meemaak hoe het familiebedrijf van mijn man en schoonfamilie al 48 jaar een van de meest stabiele ondernemingen van deze stad is.

En ondernemen met werknemers is meer dan dat. De termen sociaal of maatschappelijk ondernemen, doen in mijn ogen veel tekort aan al die ondernemers in deze stad die een ander een baan bieden. Een baan die de ander een kans geeft om zelfstandig te zijn en voor zichzelf en zijn, of haar gezin te zorgen. Een verantwoordelijkheid die een zware last op de schouders van de werkgever kan zijn.

En ondernemen is meer dan alleen een banenmotor of commercieel gewin. De Haagse ondernemer is niet mee weg te denken uit het maatschappelijk leven van de stad. Hierbij kunnen we denken aan de sponsoring van sportclubs. Of de intocht van Sinterklaas die door zoveel ondernemers mogelijk is gemaakt.

Ik sta hier namens de VVD en ik sta hier voor ondernemers. Ik zal mijn 4 jaar hier in deze raad, dan ook alles doen om hen daar waar mogelijk de faciliteren om het ondernemen zo makkelijk mogelijk te maken. Want door hen te ondersteunen, ondersteun ik de werkgelegenheid, het maatschappelijk leven en dus onze stad.